ANUNȚ PUBLIC

   Primaria orasului Petrila, avand sediul in strada Republicii, nr.196, localitatea Petrila, titular al planului/programului Amenajament Pastoral Unitatea Administrativ Teritoriala-Petrila, anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de obtinere a avizului mediu de pentru planul/programul mentionat si declansarea etapei de incadrare.

  Prima versiune a planului/programului poate fi consultata la sediul Agenției pentru Protectia Mediului-Hunedoara, de luni pana joi, intre orele 09-16.00,vineri intr orele 09-13.00.

  Observatii/comentarii si sugestii se primesc in scris la sediul Agenției  pentru Protectia Mediului Deva, in termen de 18 zile de la data publicarii anuntului.

   PRIMAR
JURCA VASILE