Școli pilot

M inisterul Educației a anunțat că unitățile de învățământ pot aplica pentru a deveni școli-pilot. Se pot înscrie grădinițele și școlile publice sau particulare.

”Orice unitate de învățământ autorizată sau acreditată, publică sau particulară, de nivel preșcolar, primar, gimnazial, liceal teoretic sau tehnologic, postliceal sau unități din învățământul profesional și tehnic. Sunt încurajate aplicațiile depuse în parteneriat, inclusiv public-privat, care au capacitatea de a pilota aceleași practici în condiții relevante diferite și au potențial de a identifica și scala rezultatele pozitive.
Pot aplica și autoritățile publice locale pentru a pilota măsuri integrate la nivel de UAT, fie prin implicarea serviciilor publice locale, fie în parteneriat cu organizații non-guvernamentale care presetează
servicii de educație sau asistență socială”, arată Ministerul Educației.
La nivelul Ministerului Educației funcționează o comisie care sprijină
dezvoltarea proiectului de școală-pilot și propune aprobarea acestuia prin ordin de ministru, inclusiv derogarea de la norme existente, în limita legii.
Monika BACIU