Punct termic pentru blocurile sociale din Vulcan

Blocurile sociale din municipiul Vulcan vor fi racordate la reteaua de termoficare. Administratia localã lucreazã în acest sens la documentatiile necesare pentru construirea unui punct termic.

“Întocmire documentatii tehnico economice pentru construire punct termic cãmine sociale C2,C3 si pavilioane D si E în conformitate cu cerintele din tema de proiectare si anuntul nr.21402/13.06.2017. Întocmire documentatii tehnico economice pentru construire punct termic cãmine sociale C2,C3 si pavilioane D si E: studiu de fezabilitate, documentatia tehnicã pentru obtinerea autorizatiei de construire; proiect tehnic + caiet de sarcini + detalii de executie; documentatia as-build; documentatii pentru obtinerea avizelor solicitate în certificatul de urbanism; asistenta tehnicã, propunerea tehnicã si propunerea financiarã”, aratã anuntul. Pentru aceste demersuri municipalitatea de la Vulcan a alocat nu mai putin de 33.000 de lei. De precizat este faptul cã în sezonul de iarnã care a trecut, abonatii casnici nu au beneficiat de serviciile sistemului de termoficare din cauza datoriilor. Singurii care au avut cãldurã de la termocentrala Paroseni au fost cei de la scoli si institutiile din subordinea primãriei.

Monika BACIU