Planul urbanistic general al municipiul Petrosani, finalizat pânã în decembrie

Actualizarea planului urbanistic general al municipiului Petrosani se aflã în derulare.  Autoritãtile locale de la Petrosani estimeazã cã procedura se va finaliza pânã în luna decembrie. În plus, pentru finalizarea  actualizãrii planului, Consiliul Local a alocat fonduri suplimentare.
“Planul urbanistic general are caracter director si strategic, cât si caracter de reglementare si reprezintã principalul instrument de planificare operationalã, constituind bazã legalã pentru realizarea programelor si actiunilor de  dezvoltare. Unitãtile administrativ-teritoriale au obligatia sã îsi actualizeze la maximum 10 ani planul urbanistic general în functie de evolutia previzibilã a factorilor sociali, geografici, economici si a necesitãtilor locale. Primãria municipiului Petrosani, are în curs de actualizare planul urbanistic general si regulamentul local de urbanism, cu termen de finalizare 31.12.2018”,  aratã documentele administratiei locale de la Petrosani.
Contractul de finantare prin care s-a alocat Primãriei municipiului Petrosani suma de 28,61 mii lei are valabilitate pânã la data de 31 decembrie anul curent. Planul Urbanistic General este un proiect care face parte din programul de amenajare a teritoriului si de dezvoltare a localitãtilor ce compun  unitatea teritorial-administrativã de bazã. Planurile Urbanistice Generale cuprind analiza, reglementãri si regulament local de urbanism pentru întreg teritoriul administrativ al unitãtii de bazã (suprafete din intravilan, cât si din extravilan).
Monika BACIU