Petroșani: Lucrări de modernizare a mai multor străzi

A utoritățiile locale de la Petroșani continuă seria investițiilor în infrastructura rutieră din localitate. Astfel mai multe străzi vor fi reabilitate. Pentru aceste lucrări a fost necesară actualizarea devizului general pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție. Obiectivul de investiții cuprinde modernizarea străzilor Sarmizegetusa, Jiului, Pompierilor, Miorița, Aurel Vlaicu. ”Devizul General pentru obiectivul de investiții „Modernizarea străzilor Sarmizegetusa, Jiului, Pompierilor, Miorița, Aurel Vîaicu din municipiul Petroșani, județul Hunedoara”, a fost aprobat prin HCL nr. 33/2021. Valoarea totală aprobată a fost de 4.001.672,75 Iei cu TVA. Lucrările de modernizarea a acestor străzi sunt finanțate din Bugetul Local al Municipiului Petroșani. În urma publicării Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr.47 din 14 aprilie 2022 privind ajustarea preturilor contractelor de achizitie publica /contractelor sectoriale/ contractelor de concesiune/acordurilor-cadru este necesară o noua actualizare a Devizului General. Ținând cont ca a fost transmisă ultima solicitare de plată și ca urmare a aplicării modalității de ajustare a contractului de achiziție publică conform prevederilor art.3 din O.U.G. nr.47/2022, valoarea acestuia depaseste valoarea indicatorilor tehnico- economici aprobati, s-a actualizat Devizul General în urma diseminarii ultimului indice de cost definitiv in constructii (aferent lunii August 2022) si este de 5.301.420,92 lei cu TVA, din care C+M este de 4.388.535,84 lei cu TVA”, arată proiectul care a fost aprobat de câtre consilierii de la Petroșani. Mai multe străzi din muncipiul Petroșani au fost modernizate în acest an cu fonduri de la bugetul local.

Monika Baciu