Peste jumãtate de milion pentru studii de consultantã

Peste o jumãtate de milion de lei a cheltuit Complexul Energetic Hunedoara în doi ani pentru servicii de consultantã. Societatea energeticã hunedoreanã a plãtit studii care nu au avut niciun rezultat cu aplicabilitate practicã. Suma totalã plãtitã pentru cinci servicii de consultantã a fost de 542.324 lei.
Astfel, în data de 09.04.2013 a fost semnat contractul de consultantã cu Bostinã si Asociatii în vederea realizãrii de “servicii de consultantã si asistentã juridicã pentru comisii de negociere”. Contractul a avut o perioadã de derulare de 12 luni si a costat 172.200 lei. Un alt contract încheiat în data de 12.03.2014 a fost cu Zamfirescu Racoti&Partners si s-a numit “servicii consultantã juridicã”, acesta fiind încheiat pentru o perioadã de 12 luni contra sumei de 1500 de lei. În 29 mai 2014, CEH a mai încheiat un contract de consultantã cu Bostinã si Asociatii Bucuresti contra sumei de 34.440 lei. Contractul de consultantã a presupus “consultantã si asistentã tehnicã”. În 4 august 2015 s-a încheiat contractul “servicii de consultantã pentru elaborarea unui plan de restructurare a societãtii Complexul Energetic Hunedoara SA” cu SC Institutul de Studii si Proiectãri Energetice SA. Contractul a avut o perioadã de patru luni si a costat 306.000 lei.
“În temeiul prevederilor art. 9, alin. (1) din OUG nr. 22/2015, CEH a semnat, în anul 2015, Contractul de servicii cu consultantul de restructurare selectat, Institutul de Studii si Proiectãri Energetice SÃ (“ISPE”). Planul de restructurare elaborat de ISPE a fost analizat în cadrul mai multor întâlniri comune Ministerul Energiei – Consiliul Concurentei – Comisia Europeanã (DG Competition), desfãsurate în perioada noiembrie 2015 – octombrie 2016, atât la Bucuresti, cât si la Bruxelles. Cu toate acestea, datoritã problematicii extrem de complexe, a impactului economico-financiar, social,  patrimonial, de mediu, juridic, nu s-a gãsit o solutie comunã, viabilã, pentru reorganizarea activitãtii în cadrul CEH”, aratã acelasi rãspuns al Ministerului Energiei.
În data de 30 octombrie 2015 Complexul Energetic Hunedoara a achizitionat servicii de consultantã “divizare CEH SA” pe o perioadã de 97 de zile. Mocanu si Asociatii au fost cei care au câstigat contractul în valoare de 28.224 lei.
Demersurile pentru separarea activitãtii au fost demarate, însã acestea s-au împotmolit.
“Având în vedere prevederile OUG nr. 22/2015, adunarea generalã extraordinarã a actionarilor Societãtii Complexul Energetic Hunedoara SA (“CEH”) a aprobat, în data de 28.08.2015, declansarea divizãrii societãtii prin desprinderea si transmiterea unei pãrti din patrimoniu, corespunzãtor activitãtii miniere, cãtre o societate nou  înfiintata, în schimbul repartizãrii cãtre actionarii societãtii divizate de actiuni la societatea nou înfiintatã. În perioada septembrie-decembrie 2015 au fost angajate servicii de auditare,  evaluare, consultant si asistentã juridicã în vederea elaborãrii proiectului de divizare si au fost inventariate si evaluate bunurile, au fost întocmite si auditate  situatiile financiare în vederea divizãrii. Procesul de divizare a fost stopat  datoritã faptului cã la data de 07.01.2016 s-a deschis procedura insolventei. Trebuie mentionat faptul cã în cursul anului 2016 CEH a intrat de douã ori în insolventã, la cererea sa (în datele de 07.01.2016, respectiv 23.06.2016) si a fost scoasã din insolventã prin deciziile instantei tot de douã ori (în datele de 03.05.2016 si respectiv 08.11.2016). O a treia cerere de intrare în insolventã a fost depusã de societate în data de 29.11.2016 si respinsã de Tribunalul Hunedoara în data de 07.02.2017”, aratã un rãspuns al Ministerului Energiei.
În anul 2014, societatea a alocat bani pentru realizarea unor studii privind “Lucrãri pentru dezvoltarea capacitãtii de productie la E.M. Lonea” – lot I (Etapa I si Etapa II) „ Lucrãri pentru dezvoltarea capacitãtii de productie la E.M. Livezeni” – lot II (Etapa I si Etapa II), „Lucrãri pentru dezvoltarea capacitãtii de productie la E.M. Vulcan” – lot III (Etapa I si Etapa II) „ Lucrãri pentru dezvoltarea capacitãtii de productie la E.M. Lupeni” – lot IV (Etapa I si Etapa II). CEH a alocat aproape o jumãtate de milion de lei si la care s-a lucrat intens. Asta pentru a pregãti licitatia pentru achizitionarea echipamentelor miniere de zeci de milioane de euro, ce urmau sã ajungã în subteranele Vãii Jiului.
De-a lungul anilor, CEH a comandat diferite studii. În zadar însã, minele au rãmas nemodernizate, activitãtile nu au fost separate, iar societatea se zbate între viatã si moarte.
Monika BACIU

2 Comments

  1. Chestiile astea de consultanta sunt cele mai mari magarii posibile!!!! Consultanta pentru ce???? Cum sa ingropi CEH mai repede? Cine sunt firmele astea care au „consultat” CEHul??? Pai nu si-au facut treaba, nu??
    Nenorocitilor!

  2. nu am mai intrat demult aici …am vazut ca s-au facut investitii la mina vulcan si livezeni dar teava de inox pana la usa apartamentelor s-a tras?

Comments are closed.