Peste 13 milioane de metri cubi de apă au fost tratați de ApaServ

Doar anul trecut, ApaServ Valea Jiului a tratat peste 13 milioane de metri cubi de apă. Pe teritoriul fiecărei localități a Văii Jiului sunt amplasate rezervoare de înmagazinare a apei. Capacitatea totală a rezervoarelor este de 38.800 metri cubi, din care rezervă intangibilă de incendiu 7160 metri cubi.

”În perioada ianuarie – decembrie 2021 a fost supusă tratătii, în stațiile de tratare apă aparținând SC ApaServ Valea Jiului SA Petroșani, o cantitate de apă brută de 13.717 mii mc. Din stațiile de tratare s-a
introdus în sistemul de alimentare cu apă al localităților Văii Jiului o cantitate de apă potabilă de 12.894 mii mc. În anul 20221 media gradului de folosință al apei a fost de 60%, aceasta însemnând un nivel al pierderilor de apă de 40%”, arată raportul SC ApaServ Valea Jiului.
Societatea a avut în administrare anul trecut un total de 612,375 km rețele de alimentare cu apă din care 372,8099 km rețele de distribuție a apei, 131,790 km de conducte de aducțiune și 107,776 km branșamente.
Monika BACIU