Peste 100 de elevi au fost reînscriși la școlile din județ

Migrația este un fenomen îngrijorător la nivelul țării noastre. În ultimii ani zeci de mii de români au părăsit țara în căutarea unui trai mai bun peste hotare.
În cele mai multe dintre cazuri adulții au plecat cu copiii, pe care i-au înscris în școlile din țările adoptive. Pandemia de coronavirus a schimbat și cursul migrației, astfel că mulți dintre români s-au întors acasă. Astfel, în școlile hunedorene au fost reintregrați zeci de copii.
”În luna octombrie a anului școla 2020-2021 a fost raportat un număr de 115 elevi înscriși/reînscriși în unitățile de învățământ din județul HUnedoara, după o perioadă petrecută în străinătate. Ca urmare a remigrației, 26,95% dintre elevii care s-au întors în țară au repetat cel puțin un an școlar. În ceea ce privește statutul celor 115 elevi remigrați, la data de 12.10.2020, 64 dintre aceștia erau înscriși, iar 51 aveau statutul de audient”, arată un raport al CJRAE Hunedoara.
Potrivit unui ordin al Ministerului Educației, elevii care, indiferent de cetăţenie sau statut, au urmat cursurile într-o unitate de învăţământ din altă ţară sau la organizaţii furnizoare de educaţie care organizează şi desfăşoară pe teritoriul României activităţi corespunzătoare unor sisteme educaţionale din alte ţări pot dobândi calitatea de elev în România numai după recunoaşterea sau echivalarea de către inspectoratele şcolare judeţene, Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, respectiv de către minister a studiilor urmate în străinătate şi, după caz, după susţinerea examenelor de diferenţă stabilite în cadrul procedurii de echivalare.
”Elevii menţionaţi la alin. (1) vor fi înscrişi ca audienţi până la finalizarea procedurii de echivalare, indiferent de momentul în care părinţii sau reprezentanţii legali ai acestora solicită şcolarizarea.  Activitatea elevilor audienţi va fi înregistrată în cataloage provizorii, toate menţiunile privind evaluările şi frecvenţa urmând a fi trecute în cataloagele claselor după încheierea recunoaşterii şi a echivalării studiilor parcurse în străinătate şi după promovarea eventualelor examene de diferenţă. Indiferent de cetăţenie sau statut, alegerea nivelului clasei în care va fi înscris elevul ca audient se face, prin decizie, de către directorul unităţii de învăţământ, în baza hotărârii consiliului de administraţie luate în baza analizării raportului întocmit de o comisie formată din cadre didactice care predau la nivelul de studiu pentru care se solicită înscrierea, stabilită la nivelul unităţii de învăţământ, din care fac parte şi directorul/directorul adjunct şi un psiholog/consilier şcolar”, arată Ordinul Ministerului Educației.
Cei mai mulți dintre elevii care au fost reînscriși în școlile din județ sunt la Deva, în număr de 33, urmează municipiul Hunedoara cu un număr de 20 de elevi și Petroșani cu 17 astfel de cazuri.
Monika BACIU