[ Lucrări de urgență pe drumurile județene ]

M ai multe lucrări vor fi efectuate pe o serie de drumuri județene. Astfel, s-a adoptat proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de lucrări și servicii de întreținere, reparații curente și periodice a drumurilor aflate în administrarea Consiliului Județean Hunedoara pentru anul 2021.

”În urma reviziilor periodice efectuate la rețeaua de drumuri aflate în administrarea Consiliului Județean și a deplasărilor în teren s-a constatat o îmbătrânire și o uzură a straturilor rutiere din beton asfaltic a drumurilor. Pentru îmbunătățirea stării tehnice, creșterea siguranței rutiere, creșterea capacității portante a sistemului rutier, este necesară realizarea de urgență a unor lucrări de reparații prin așternerea de straturi cu mixtură asfaltică pe aceste drumuri în valoare de 799 mii lei”, arată documentul.
A fost identificată și sursa de finanțare.
”Ținând seama de faptul că în perioada sezonului de iarnă noiembrie 2020-martie 2021 condițiile meteo au fost normale pentru această perioadă, iar cantitățile de material și servicii pentru întreținerea curentă pet imp de iarnă au fost supraevaluate, au fost diminuate valorile estimate cu 799 mii lei”, arată același document. Astfel, bugetul total alocat pentru lucrări și servicii de întreținere, reparații curente și periodice a drumurilor aflate în administrarea Consiliului Județean Hunedoara pentru anul 2021 este de 32.495 mii lei.
Monika BACIU