Investiție de peste două milioane pentru realizarea unor stații de încărcare electrice la Lupeni

Consiliul Local al municipiului Lupeni a aprobat participarea administrației locale la „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități” cu proiectul „Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice – construire 12 stații de încărcare electrice, municipiul Lupeni, județul Hunedoara”.

Valoarea totală a proiectului „Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice – construire 12 stații de încărcare electrice, municipiul Lupeni, județul Hunedoara” în cuantum de 2.285.400,74 lei (inclusiv TVA). Totodată, s-a aprobat și acordul privind asigurarea și susținerea contribuției financiare proprii aferentă cheltuielilor
neeligibile ale proiectului „Stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiul Lupeni – construire 12 stații de încărcare electrice, municipiul Lupeni, județul Hunedoara” în cuantum de 34.886,50 lei (inclusiv TVA). Scopul Programului îl reprezintă stimularea utilizării autovehiculelor electrice şi electrice hibrid plug-in şi
contribuirea la atingerea ţintei, cu titlu indicativ de până la 6.000 de staţii de reîncărcare accesibile publicului. (Monika BACIU)