Investitie de 9 milioane de euro, la Vulcan

Autoritãtile locale de la Vulcan au în vedere demararea unei investitii în valoare de peste 9 milioane de euro. Este vorba de un proiect care vizeazã „Modernizarea ambulatoriului din municipiul Vulcan”.

În anul 2015 s-a luat decizia modernizãrii ambulatoriului din localitate, atât clãdirea cu instalatiile interioare aferente, cât si dotãri medicale pentru fiecare laborator/cabinet din cadrul structurii ambulatoriului.

“În decembrie 2015 a fost semnat contractul de servicii de proiectare cu o firmã de specialitate, în cursul anului 2016 au fost întocmite releveele, expertiza tehnicã, auditul energetic si conceptul de proiect, iar în primul trimestru din 2017  a fost întocmitã documentatia de avizare a lucrãrilor de interventii (DALI), cu indicatorii tehnico-economici aferenti- Conform prevederilor HG nr.28/2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrãri de interventii”, aratã nota de fundamentare a proiectului de hotãrâre prin care s-a aprobat documentatia de Avizare a Lucrãrilor de Interventii si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia  „Modernizarea ambulatoriului din municipiul Vulcan”. Investitia va fi realizatã prin fonduri europene în cadrul programului operational regional n2014-2020.

“Având în vedere complexitatea investitiei si suma estimatã conform devizului general – 41.178,247 mii lei, realizarea investitiei din bugetul local nu poate fi realizatã, astfel cã solutia este depunerea proiectului pe programul POR 2014-2020 si obtinerea de fonduri nerambursabile, europene pentru prezenta investitie.  Directia Tehnicã- Birou Proiecte cu Finantare Internationalã- Dezvoltare Localã, urmãreste derularea prezentei investitii si aparitia ghidului specific de finantare. La ultima întâlnire avutã cu specialistii ADR Vest Timisoara, am notificat intentia noastrã pentru obtinerea finantãrii pentru acest proiect si am fost anuntati cã, aparitia ghidului specific, în format draft, pentru investitii în domeniul sãnãtãtii este programatã în perioada aprilie- mai 2017. Având în vedere complexitatea proiectului de investitii (reabilitarea clãdirii, interior/exterior, dotãri cu aparaturã medicalã de ultimã generatie, pentru toate cabinetele si laboratoarele medicale), implementarea proiectului s-ar derula în perioada 2018-2020, cu respectarea termenelor, conform etapelor impuse de ghidurile de finantare pe fonduri europene”, mai aratã documentatia.  Valoarea totalã a proiectului,  inclusiv TVA este de 41.178,247 mii lei, echivalentul a 9.115,879 mii euro. Durata de realizare a investitiei este de  60 luni de la proiectare la receptia finalã, din care 24 luni reprezintã perioada de executie lucrãri. “Prin proiect se modernizeazã urmãtoarele specialitãti medicale: Chirurgie, Medicinã internã, Dermato-venerologie, Neurologie, Obstetricã-ginecologie, Pediatrie, ORL, Ortopedie si traumatologie, Pshiatrie, Recuperare, medicinã  fizicã, balneologie, Bazã tratament recuperare, Medicinã dentarã, Radiologie si imagisticã, Oftalmologie, Endocrinologie, TBC Pneumologie, Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice, Laborator de  analize medicale. Dupã finalizarea proiectului, diversitatea cazurilor care pot fi diagnosticate si tratate în ambulatoriu va creste, în medie, cu 30%, conducând la cresterea calitãtii vietii a populatiei din zona”, mai aratã documentatia.

Monika BACIU

Un comentariu la „Investitie de 9 milioane de euro, la Vulcan

  • 9 mai 2017 la 06:55
    Permalink

    Asa. Si Ile va lua parandaratul si apoi va deveni el medic sef la fiecare cabinet.Si director de spital si sef la Urgente. Si totul va fi bine la Vulcan.

Comentariile sunt închise.