Interpretă din zona Hunedoara – ”Tezaur Uman Viu”

Interpreta Cosana Vinca din Ținutul Pădurenilor a primit din partea Comisiei Naţionale pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial titlul onorific de „Tezaur Uman Viu”. ”Maria Tănase” din Cerișor, Cosana Vinca este o păstrătoare a tradițiilor, iar cântecele interpretate de ea i-au adus acumk și recunoașterea din partea Ministerului Culturii. Programul „Tezaure Umane Vii”, implementat de Ministerul Culturii prin Comisia Naţională pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial, urmăreşte salvgardarea, păstrarea şi transmiterea patrimoniului cultural imaterial. Vizează identificarea şi recunoaşterea la nivel naţional a celor care sunt creatori şi păstrători ai valorilor tradiţionale şi care fac, prin talentul şi efortul lor, dovada caracterului excepţional al performării, fiind capabili să transmită un anumit element de patrimoniu imaterial, în forma şi cu mijloacele tradiţionale nealterate, contribuind astfel la asigurarea viabilităţii acestuia în cadrul comunităţilor.