Încă un contract pentru construirea de blocuri a fost anulat, la Petrila

Î ncă un contract pentru construirea de blocuri a fost anulat, la Petrila. Și contractul care prevede construirea unor locuințe sociale pe strada Prundului și strada Republicii din orașul Petrila a fost anulat. 8.269.741 de lei este valoarea contractului de lucrări. Contractul avea ca scop ”Achizitie lucrari de construire bloc locuinte sociale in str. Prundului si construire bloc locuinte sociale in str. Republicii, orasul Petrila in cadrul proiectului „Imbunatatirea calitatii vietii populatiei din orasul Petrila Etapa II”, COD SMIS 123366, conform documentatiilor tehnice anexate. În vederea atribuirii contractelor este necesara defalcarea lucrarilor pe loturi astfel: Lotul I- Construire bloc locuinte sociale strada Prundului, UAT Petrila, jud. Hunedoara Lotul II – Construire bloc locuinte sociale Strada Republicii, UAT Petrila”. ”In baza art. 212, alin. 1, lit. c) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare”, a fost anulată procedura, arată portalul de licitații publice. Mai exact, potrivit legii menționate anterior, autoritatea contractantă are obligaţia de a anula procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică/acordului-cadru dacă se constată încălcări ale prevederilor legale afectează procedura de atribuire sau dacă este imposibilă încheierea contractului. În ceea ce privește blocul de pe strada Prundului acesta va avea regimul de înălțime P+2E și este compartimentat pentru 36 de apartamente. Fondurile pentru realizarea investiției provin din Programul Operațional Regional. În total, cele două contracte de lucrări au o valoare de peste 12 milioane de lei. Petrila are cele mai multe blocuri sociale și ANL din întreaga Vale a Jiului. Săptămâna trecută încă un contract tot care viza construirea unui bloc de locuințe sociale a fost anulat.

Monika BACIU