Lucrările avansează la cinematograful din Lupeni

L ucrările avansează într-un ritm alert la cinematograful din municipiul Lupeni. Cele mai complexe lucrări, care vizau stoparea infiltrațiilor apei prin acoperiș și a degradării pereților clădirii, au fost stopate încă din toamnă, astfel că muncitorii care lucrează aici au putut să-și desfășoare activitatea și pe perioada iernii, efectuând lucrări de izolație și tencuieli în interior.
”Cinematograful merge foarte bine. Cinematograful are termen de finalizare de 18 luni. Deja se contractează mocheta, scaunele”, a declarat Lucian Resmeriță, primarul municipiului Lupeni. Repunerea în circuit a acestui obiectiv și, desigur, odată cu eliminarea constrângerilor impuse de pandemie, noul cinematograf din centrul municipiului Lupeni va constitui încă un obiectiv de maximă importantă pentru derularea programului ”Lupeni-Capitală Culturală” asumat de actuala conducere a administrației locale din municipiul Lupeni. Investițiile în reabilitarea, modernizarea și refuncționalizarea Cinematografului ”Cultural” din municipiul Lupeni au fost începute în vara anului trecut, în baza unui proiect depus de Primăria municipiului Lupeni la Compania Națională pentru Investiții.
CNI asigură, de altfel, și cea mai mare parte a fondurilor necesare pentru executarea acestei lucrări, dar și Primăria și Consiliul local al municipiului Lupeni are partea sa de contribuție, acesteia revenindu-i finanțarea cheltuielilor de racordare la utilități a Cinematografului și, mai apoi, cele de întreținere și exploatare a acestuia. Pentru implementarea acestui proiect de investiții sunt alocate fonduri în sumă de aproximativ 7 milioane de lei.

Monika BACIU