Generăm peste 100.000 de tone de deșeuri într-un an

U n raport al ADI Deșeuri Hunedoara arată că numai în anul 2020, în județul Hunedoara, a fost înregistrată o cantitate de peste 100.000 de tone de deșeuri municipale.

Cantitățile de deșeuri municipale generate în județul Hunedoara în anul 2020 a fost de 115.577 de tone, în ușoară scădere față de anul 2019 atunci când
s-a înregistrat o cantitate de 117.260 de tone de deșeuri municipale.
”La nivelul anului 2020 indicele de generare a deșeurilor menajere din mediul urban pe fiecare zonă de colectare are
valori între 0,63-0,75 kg/loc*zi, generând o
valoare medie la nivelul judeţului ce depășește media la nivel național de 0,66 kg/loc*zi. Indicele de generare a deșeurilor menajere din mediul rural are valori între 0,40-0,51 kg/loc*zi în perioada analizată,
generând o valoare medie ce depășește media la nivel național de 0,34 kg/loc*zi”, arată
documentul.
Din cantitatea totală de deșeuri municipale generate în anul 2020, 79,67% reprezintă deșeuri menajere, 10,70% deșeuri similare și alte deșeuri (generate de operatorii economici și instituții) și 9,42% deșeuri din servicii
publice.
În județ, colectarea selectivă este într-un
stadiu incipient. Deşeurile generate de populaţia din Valea Jiului, inclusiv deşeurile de ambalaje, sunt colectate de SC SUPERCOM SA atât în amestec cât şi colectare separată. Gradul de colectare separată a fracţiilor reciclabile este destul de scăzut. În anul care a trecut SUPERCOM a dat dovadă de profesionalism, iar pe lângă activitatea de bază, de colectare a deșeurilor, firma a investit și în
amenajarea unor noi rampe de depozitare a deșeurilor, dar și în
campanii de educare a populației în ce privește colectarea selectivă .
Monika BACIU