Fost manager de spital, gãsit incompatibil de inspectorii ANI

Reputatul medic Barna Gavril Bende, fost manager al Spitalului Municipal  „Dr. Alexandru Simionescu” din Hunedoara a fost gãsit incompatibil de  Agentia Nationalã de Integritate.

Conform ANI, Barna Gavril Bende a semnat cinci contracte de prestãri servicii medicale, încheiate între Spitalul „Dr. Alexandru Simionescu” Hunedoara si SC Clinica de Diagnostic Phoenix SRL. Aceastã societate avea în derulare un contract de prestãrii servicii medicale pe o perioadã de 12 luni cu platã lunarã în cuantum de 5.500 lei, încheiat cu SC Ecorad Medica SRL, unde sotia fostului manager era administrator si asociat unic.  Inspectorii ANI sustin cã medicul avea, prin sotia sa, interese de naturã  patrimonialã la SC Clinica de Diagnostic Phoenix SRL, astfel încât el a încãlcat dispozitiile art.178, alin.(2), lit.c) din Legea 95/2006, care stipuleazã: „Constituie conflict de interese: (…) c) alte situatii decât cele prevãzute la lit. a) si b) în care managerul sau sotul/sotia, rudele ori afinii managerului pânã la gradul al  IV-lea inclusiv au un interes de naturã patrimonialã care ar putea influenta îndeplinirea cu obiectivitate a functiei de manager”. Fostul manager al Spitalului Municipal „Dr. Alexandru Simionescu” din Hunedoara poate contesta raportul inspectorilor ANI în instantã, pentru a dovedi cã nu a încãlcat legea.

Maximilian Gânju