Eficientizarea termicã – faza a III-a

Autoritãtile locale de la Petrila anuntã cã proiectul privind  “Eficientizare termicã clãdiri rezidentiale orasul Petrila a ajuns la etapa a III-a.  Programul derulat de Ministerul Dezvoltãrii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene prevede „sprijinirea eficientei energetice, a gestionãrii inteligente a energiei si a  utilizãrii energiei din resurse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clãdirile  publice, în sectorul locuintelor”.
Obiectivul specific al proiectului îl constituie “cresterea eficientei energetice într-o clãdire rezidentialã din orasul Petrila, cresterea calitãtii vietii pentru locuitorii clãdirii rezidentiale, îmbunãtãtirea imaginii arhitecturale a orasului Petrila, cresterea gradului de colaborare dintre autoritatea publicã localã si Asociatia de proprietari”.  “Impactul acestei investitii va conta în cresterea calitãtii vietii a locuitorilor din blocul 14 din strada 8 Martie, orasul Petrila”, aratã autoritãtile locale.  În urma implementãrii proiectului se vor reduce si gazele cu efect de serã, dar si pierderile de energie termicã. Valoarea totalã a proiectului este de 685.166,38 lei, din care contributia FEDR este de 285.115,13 lei.
Monika BACIU