Municipalitatea de la Petrosani a scos, din nou, la licitatie constructia grãdinitei IG Duca. Pânã acum, niciunul dintre constructori nu a reusit sã ducã la bun sfârsit lucrãrile.  De 10 ani se încearcã realizarea unei institutii de învãtãmânt pentru prescolari. Este a treia încercare a municipalitãtii de a finaliza lucrãrile.
“Proiectul este scos la licitatie, sperãm ca de data aceasta sã avem noroc sã fie o firmã serioasã si care sã se tinã de cuvânt pânã la capãt, sã încheie lucrãrile. Aceastã reactualizare a proiectului ne costã în jur de 14-15 miliarde de lei vechi”,  a spus Tiberiu Iacob Ridzi, primarul municipiului Petrosani. Noua grãdinitã are prevãzute 10 sãli de clasã, dintre care 4 pentru program prelungit. Procedura de depunere a ofertelor se va încheia în data de 18 septembrie, apoi va urma deliberarea câstigãtorului. La începutul acestui an, municipalitatea de la Petrosani a alocat bani pentru finantarea de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanteazã de la bugetul de stat. Pe mãsurã ce trec anii, costurile pentru finalizarea grãdinitei cresc. În acest sens,  au fost aprobati si indicatorii  tehnico-economici actualizati  pentru obiectivul de investitii  “construire grãdinitã cu program normal si prelungit” IG Duca.
Lucrãri de 126 mii lei
În decursul anului 2016 au fost executate lucrãri în valoare de 126.169,51 lei cu TVA. Contractul a fost ulterior reziliat, constructorul nerespectând clauzele contractuale.
“În aceste conditii, devizul general a fost actualizat la valoarea estimatã înainte de procedurile de achizitie publicã si este necesarã initierea unei noi proceduri de achizitie publicã pentru atribuirea contractului de lucrãri pentru care valoarea estimatã trebuie sã se raporteze la valoarea estimatã de proiectant pentru restul de executat si nu la valoarea atribuitã în anul 2015 care la acest moment este subevaluatã. Valoarea totalã necesarã pentru restul de executat este de 1.952.651,88 lei (TVA inclus), din care 919.659,49 lei (TVA inclus) de la bugetul de stat si 1.032.992,39 lei (TVA inclus) de la bugetul local”, aratã documentele. S-a scurs un deceniu de la începerea lucrãrilor de constructie a grãdinitei IG Duca din Petrosani. Constructorii au venit pe rând,  au fãcut câte ceva si au plecat, invocând tot felul de motive. Grãdinita IG Duca ar putea fi finalizatã anul acesta. Edificiul pare a fi blestemat. Niciunul dintre constructori nu a reusit sã finalizeze lucrãrile începute în urmã cu 10 ani.
Monika BACIU