Cum arată proiectul de buget al CJ Hunedoara

CJ Hunedoara anunță că a fost lansat în dezbatere publică proiectul de buget pentru anul 2021. Ca urmare a publicăăLegii bugetului de stat în Monitorul Oficial, în conformitate cu prevederile legale se supune consultării publice proiectul de buget al județului Hunedoara pe anul în curs. Pesoanele interesate pot depune eventualele contestații până în data de 6 aprilie.
Astfel,potrivit documentului, în baza prevederilor art. 4, lit.a) din Legea bugetului de stat pe anul 2021, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor cuprinse în proiectul de buget al județului Hunedoara pe anul 2021 în sumă de 55.475,00 mii lei sunt destinate pentru: finanțarea serviciilor sociale din sistemul de protecție a copilului, în sumă de 13.833,00 mii lei; finanțarea centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap -23.431,00 mii lei; Programul pentru școli al României – 5.656,00 mii lei; finanțarea drepturilor copiilor cu cerințe educaționale specialecare frecventează învățământul special cu suma de 2.108,00 mii lei; bunuri și servicii pentru întreținerea curentă a unităților de învățământ special și centrelor județene de resurse și asistență educațională din învățământul special cu suma de 1.786,00 mii lei; finanțarea culturii și cultelor suma de 8.090,00 mii lei; finanțarea căminelor pentru persoane vârstnice – 83,00 mii lei; finanțarea burselor acordate elevilor care frecventează învățământul special – 179,00 mii lei; alte sume 259,00 mii lei.
Conform prevederilor legale în vigoare, din Legea bugetului de stat pe anul 2021 se alocă bugetului propriu al județului Hunedoara suma de 113.359,00 mii lei, din care alocare directă suma de 60.105,00 mii lei, alocare din cota de 15% suma de 8.415,00 mii lei, sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale suma de 44.839,00 mii lei. Potrivit documentului, veniturile totale ale CJ Hunedoara pentru anul 2021 sunt estimate la suma de 353.875,00 mii lei, iar cheltuielile sunt estimate la aceeași valoare.
Monika BACIU