Cultele religioase și asociațiile de tineret pot obține finanțare de la CJ Hunedoara

Cultele religioase și asociațiile de tineret pot obține finanțare de la CJ Hunedoara. Consiliul Judeţean Hunedoara face cunoscută intenţia de a atribui contracte de finanţare nerambursabilă pentru anul de execuţie financiară 2022. Autoritatea finanțatoare a stabilit Programul anual propriu pentru acordarea de finanțări nerambursabile publicat în Monitorul Oficial al României.

Pentru cultele religioase a fost stabilită suma de 2,7 milioane de lei, în timp ce programele și proiectele sportive au o alocare de 200.000 de lei, iar programele și proiectele de tineret au prevăzută suma de 100.000 de lei.
Selecţia şi evaluarea proiectelor depuse în vederea finanţării nerambursabile se face de către comisia de evaluare, pe baza criteriilor de eligibilitate și evaluare cuprinse în Legea nr. 350/2005, a Regulamentului adoptat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Hunedoara nr. 85/2021. Termenul limită pentru depunerea proiectelor este 04.04.2022 ora 16.
Monika BACIU