Creditorii CEH, convocați pentru a vinde activele nevalorificate

C reditorii Complexului Energetic Hunedoara au fost convocați pentru a vinde activele nevalorificate în urma procedurilor care au avut loc până acum. Adunarea creditorilor va avea loc în data de 18 octombrie.

”Având în vedere că au fost epuizate ultimele licitații aprobate (cu prețul de pornire diminuat cu 10% din valoarea de
evaluare), și au rămas nevalorificate activele 3, 7 și 8 din raportul 1621/01.03.2021, solicităm aprobarea organizării a două seturi de câte patru licitații cu prețul de pornire diminuat cu 20% din valoarea de piață stabilită prin evaluare, respectiv: 109.216 euro fără TVA pentru ,Cabana 5 Sud’’, 34.106 euro fără TVA pentru ”Teren de sport zona de intervenție Baleia I” și 29.366 euro fără TVA pentru ”Bază de agrement zona Sohodol”. Creditorii pot fi reprezentați în adunare prin împuterniciți cu procură specială autentică sau, în cazul creditorilor bugetari și al celorlalte persoane juridice, cu delegație semnată de conducătorul unității. Salariații debitorului vor putea fi reprezentați de un delegat din rândul acestora, care va vota
pentru întreaga valoare a creanțelor reprezentând salariile și alte drepturi bănești ce li se cuvin”, arată convocatorul.
Creditorii pot vota și prin corespondență. Scrisoarea prin care se exprimă votul, semnată de creditor, sau înscrisul în format electronic căruia i s-a încorporat, atașat sau asociat semnătura electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, poate fi comunicată prin orice mijloace administratorului judiciar până în ziua și la ora fixată pentru exprimarea votului.
Monika BACIU