[ Consilierii municipali de la Lupeni au hotărât demolarea Cabanei Straja ]

C onsilierii municipali de la Lupeni au adoptat proiectul de hotărâre privind demolarea Cabanei Straja. Mai exact, este vorba de proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilului construcție „Cabana Straja” din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Lupeni precum și a demolării acestuia. Valoarea de inventar a cabanei este de 584,146 lei.
”Construcția „Cabana Straja” este înscrisă în CF nr. 652 Lupeni, nr. cadastral nr. 808/ 2 figurând în lista bunurilor aparținând domeniului public al Municipiului Lupeni sub numărul de inventar 671 și valoare de inventar de 584,146 lei”, arată documentul. Demolarea nu este făcută la voia întîmplării. Autoritățile locale au contractat servicii de expertiză tehnică, iar documentul a arătat că imobilul este într-o stare avansată de degradare și nu prezintă siguranță. Eventualele reparații ar fi fost mai costisitoare decât valoarea imobilului. Astfel s-a luat decizia ca această cabană să fie demolată. Mai mult decât atât, în cadrul aceluiași proiect s-a aprbat și valorificarea materialelor rezultate în urma demolării sau a dezmembrări acesteia.

Monika BACIU