CJ Hunedoara modernizeazã drumul care face legãtura între Valea de Pesti si judetul Gorj

CJ Hunedoara modernizeazã  drumul care face legãtura între Valea de Pesti si judetul Gorj. În acest sens a fost aprobat proiectul de hotãrâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice (faza DALI) si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: ”Modernizare DJ 672C: Limitã Judetul Gorj – Valea de Pesti – DN 66 A, km 40+776 – 50+309”.
“Având în vedere cã prin realizarea investitiei de modernizare a drumului judetean DJ 672C, se vor îmbunãtãti conditiile de rulare, va creste starea de viabilitate a drumului, se vor crea conditii pentru dezvoltarea economic si turisticã a zonei Vãii Jiului, prin  facilitarea accesului turistilor din  judetul Gorj, prezenta etapã constã în elaborarea proiectului în faza DALI – Documentatia de avizare a lucrãrilor de interventie, pentru urmãtorul obiectiv de investitii: “Modernizare DJ 672 C: Limitã  Judetul Gorj – Valea de Pesti – DN 66 A, km 40+776 – 50+309”. DJ 672C începe din DN 67D sat Rãchiti, comunã Runcu, judetul Gorj, pe o lungime de 40,776 km pe raza judetului Gorj si o lungime de 9,533 km pe raza judetului Hunedoara (…). Drumul judetean DJ 672 C: Limitã judetul Gorj – Valea de Pesti – DN 66A, km 40+776 – 50+309, care face obiectul proiectului este situate în zona de intravilan si extravilan al orasului Uricani (…)”, aratã  documentatia CJH.
Prin expertiza tehnicã a sectorului de drum propus spre modernizare s-a stabilit o stare tehnicã necorespunzãtoare, cu santuri si podete colmatate, fãrã semnalizare rutierã. Valoarea totalã a investitiei este de 35.233.763,84 lei, cu termen de finalizare de 24 de luni.
Cosmin BACIU

Un comentariu la „CJ Hunedoara modernizeazã drumul care face legãtura între Valea de Pesti si judetul Gorj

  • 1 septembrie 2019 la 19:20
    Permalink

    Felicitari !

Comentariile sunt închise.