CJ Hunedoara, contract de peste 1,1 milioane de lei pentru modernizarea parcării din Straja

C onsiliul Județean Hunedoara a scos la licitație un contract de peste 1,1 mili­oane de lei care are ca scop execuția lucrărilor aferente obiectivului ”Modernizare și reabili­tare drumuri, alei și parcări, Municipiul Lupeni – Zona 5” Etapa 1- Realizare parcare în zona Agrement. 1.171.858,15 lei fără TVA este valoarea contractului de lucrări. Lucrările ce urmează a fi executate constau în realizarea unei parcări în zona Agrement pe o suprafață S = 5.526,75 mp (parcaje pe o suprafață de 3.159,45 mp, respectiv căi de acces în parcare pe o suprafață de 2.367,30 mp); delimitarea parcajelor de spațiul lateral prin borduri de tip A 20 x 25 cm, rezultând un număr de 245 locuri de parcare, dintre care 12 locuri destinate persoanelor cu handicap; reorganizare zone verzi existente rezultând o suprafață de 1.240 mp de spațiu verde; zonele verzi create se vor înierba; preluarea și evacuarea apelor pluviale din incinta parcării printr-un sistem de canalizare prevăzut cu guri de scurgere; lucrări de semnalizare verticală și orizontală; pozarea tuburilor gofrate cu cablu de tragere pentru LES, care va asigura iluminatul parcării amenajate. În această etapă vor fi îngropate doar tuburile gofrate de protecție pentru cablu electric de alimentare a instalației de iluminat, pe suprafața amenajată în această etapă. 12 iulie este data limită pentru depunerea ofertelor din partea societăților de profil. Obiectivul, “Modernizare și reabilitare drumuri, alei și parcări, municipiul Lupeni – zona 5 Straja” a fost inclus în hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr.103/2020 privind actualizarea portofoliului de proiecte din cadrul Planului de dezvoltare a județului Hunedoara 2014-2020 aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr. 131/2017.

Monika BACIU