Autoritãtile de la Lupeni achizitioneazã echipamente pentru furnizarea de acces Wi-Fi gratuit

Primãria municipiului Lupeni intentioneazã  sã achizitioneze  echipamentele si realizarea retelei pentru furnizarea de acces Wi-Fi gratuit în cadrul Proiectului ”WiFi4EU-Promovarea conectivitãtii la internet în comunitãtile locale” în Municipiul Lupeni, proiect finantat de Agentia Executivã pentru Inovare si Retele (INEA) (”Agentia”), actionând în temeiul delegãrii din partea Comisiei Europene (”Comisia”) – Cod CPV: 32412110-8 – Retea internet.
Oferta se prezintã în  conformitate cu Caietul de sarcini, iar finalizarea achizitiei se va face utilizând catalogul electronic disponibil în SICAP la adresa www.e-licitatie.ro (http://sicap-prod.e-licitatie.ro ). Pentru aceasta ofertantul are obligatia de a fi înregistrat în SICAP. Operatorii economici interesati vor depune oferta la autoritatea contractantã MUNICIPIUL LUPENI utilizând adresa de e-mail: primaria@e-lupeni.ro, sau la sediul din str. Revolutiei nr. 2, Registraturã. Ofertele se transmit asumate de ofertant (semnãturã si stampilã). Ofertele transmise utilizând mijloace electronice se depun în format PDF. Data limitã de depunere a ofertelor este 17 februarie 2020, ora 1500. Dupã procedurile de analizã si evaluare a ofertelor, achizitia serviciilor se va  finaliza în sistemul SICAP,  conform ofertelor depuse. Criteriul de atribuire: Contractul va fi acordat potrivit criteriului ”cel mai bun raport calitate-pret”, prin evaluarea ofertelor în functie de cinci criterii. Conform caietului de sarcini, locatiile unde va functiona WIFI gratuit se  regãsesc în parcurile orasului, zona Piatã-Politia Localã, CNPIT- telegondolã, Salvamont Strajã, zona de recreere stadion – strand, zona pietonalã CAP, zona pietonalã Palat Cultural, zona BCR- Crucea Rosie, zona Tineretului, Vâscozã.
Reamintim cã, în urma proiectului depus pentru Programul WiFi4EU, Primãria Municipiului Lupeni va  beneficia de FINANTARE EUROPEANÃ pentru  instalarea de puncte de acces public si gratuit la internet wireless.