ApaServ a predat investitiile realizate

ApaServ Valea Jiului a predat administratiei locale de la Petrosani o parte din investitiile realizate. 77 de obiective au fost predate autoritãtilor locale.
Consiliul Local al municipiului Petrosani a aprobat preluarea în “domeniul public al municipiului Petrosani a investitiei ,,Reabilitarea conductei de distributie OL 500 mm amplasatã între bl.6 str. Pãcii si str. 9 Mai bl.2-4 Petrosani Nord” realizatã în baza Contractului de finantare nr.8728/ 08.06.2015 încheiat între S.C. Apa Serv Valea Jiului S.A. si Ministerul Fondurilor Europene” si “aprobarea concesionãrii mijloacelor fixe rezultate în urma implementãrii proiectului ,,Reabilitarea conductei de distributie OL 500 mm amplasatã între bl.6 str. Pãcii si str. 9 Mai bl.2-4 Petrosani Nord” cãtre S.C. ,,Apa Serv Valea Jiului’’ S.A.”.
“În urma implementãrii proiectului “Reabilitarea conductei de distributie OL 500 mm amplasatã între bl. 6 str. Pãcii si str. 9 Mai bl. 2-4 Petrosani Nord”, în valoare de 2.237.678,21 lei (inclusive TVA), se preiau în domeniul public al municipiului Petrosani mijloacele fixe rezultate în urma finalizãrii investitiilor. Având în vedere cã bunurile aferente sistemului public de alimentare cu apã si canalizare au fost concesionate prin Contractul de Delegare cãtre SC ApaServ Valea Jiului Petrosani, se impune transmiterea si a mijloacelor fixe rezultate în urma implementãrii proiectului, prin Asociatia de Dezvoltare Intercomunitarã “Apa Valea Jiului””, aratã documentele Consiliului Local Petrosani.  Investitia  de peste 2 milioane de lei a fost realizatã de societatea de apã, în baza contractului de finantare nr. 8728/ 08.06.2015 încheiat între SC ApaServ Valea Jiului SA si Ministerul Fondurilor Europene, avizat de ADI Apã Valea Jiului
Monika BACIU