Invatamant

Aparatură educațională și echipamente IT pentru Universitatea Petroșani

U niversitatea Petroșani a demarat procedurile de achiziție în cadrul unui proiect finanțat cu bani europeni. Contractul prevede achiziție de aparatură educațională,
mobilier și software.

Universitatea este preocupată permanent de asigurarea, menținerea și îmbunătățirea continuă a performanțelor sistemului de învățare și oferirea constant a sprijinului pentru studenți în
vederea pregătirii
profesionale a acestora și oferirii unui punct de început în carieră,
facilitând astfel accesul pe piața muncii și integrarea generațiilor viitoare.
”Pentru a oferi condiții civilizate pentru realizarea unui act educațional calitativ superior, se impune dotarea la standardele actuale a laboratoarelor, astfel încât menținerea acreditărilor, în specializările relevante să devină o certitudine”, arată documentul.
Dotarea este un factor important în pregătirea cât mai bună a studenților și existența unor pârghii pentru
dezvoltarea unor proiecte de cercetare ce ar crea o valoarea adăugată în
dezvoltarea societății românești.
926.094 de lei este valoarea contractului, acesta fiind finanțat prin Programul Operațional Regional. 23 septembrie este data limită pentru depunerea ofertelor.
Monika BACIU