Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor informează că, începând cu 01.10.2020, plățile aferente operațiunilor de înmatriculare și permise vor putea fi achitate astfel:
Tarifele reprezentând contravaloarea:
Certificatelor de înmatriculare
Autorizațiilor de circulație provizorie
Permiselor de conducere se vor încasa exclusiv în CONTUL BCR: RO94RNCB0082000367331018, beneficiar REGIA AUTONOMĂ – ADMINISTRAȚIA PATRIMONIULUI PROTOCOLULUI DE STAT, utilizând mijloacele de plată:
Virament
Mijloace de plată online
Sistemul național de plată online (S.N.E.P.)-ghișeul.ro
POS-uri instalate de către RA-APPS la sediile serviciilor publice emitente – în curs de operaționalizare
ATENȚIE!
Contravaloarea documentelor sus-menționate nu se mai poate achita la ghișeu!

Pentru solicitanții din județul Hunedoara, tarifele aferente confecționării plăcilor cu numere de înmatriculare permanentă, de probă, temporare și provizorii, atribuirii unui număr de înmatriculare preferențial sau păstrării combinației numărului de înmatriculare se vor achita numerar la ghișeele serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor, la casieriile unităților Trezoreriei Statului sau în contul Trezoreriei Deva: RO18TREZ366502601X012259, pentru Instituția Prefectului-Județul Hunedoara, CUI: 4374296.
Documentele de plată emise anterior își păstrează valabilitatea.

Biroul de presă