Angajatii lunii decembrie la Apa Serv Valea Jiului

Dacã în general, în luna decembrie, ritmul activitãtilor în diverse domenii de activitate nu mai este la fel de intens ca în celelalte luni ale anului, la Apa Serv Valea Jiului  activitatea se deruleazã constant în fiecare lunã si în fiecare zi din an, astfel încât numãrul problemelor semnalate de consumatori sã fie unul cât mai mic, iar asigurarea serviciilor de alimentare cu apã potabilã si a serviciului de evacuare a apei uzate sã fie asigurat, corespunzãtor, 24 de ore din 24.
Pentru colectivul Apa Serv Valea Jiului, dincolo de activitãtile curente, luna decembrie 2019 a adus încã o confirmare a interesului pentru asigurarea cresterii constante a calitãtii serviciilor oferite. ”Certificarea calitãtii apei potabile este nu doar o cerintã asumatã de Apã Serv Valea Jiului, ci si un etalon care defineste întreaga noastrã activitate. De aceea, activitatea colegelor de la Laboratorul central de analizã a apei din cadrul ASVJ este foarte importantã pentru noi, iar în acest sens investitiile pe care le-am realizat în cursul anului 2019 au fãcut posibilã acreditarea acestui laborator la nivel national”, explicã Cristian Ionicã, directorul general al ASVJ.
Acesta spune cã, dincolo de investitiile realizate pentru modernizarea acestui laborator si alinierea lui la standardele europene în acest domeniu, sunt rodul muncii de zi cu zi al echipei conduse de  Doina Todor – seful Laboratorului Central de analize, motiv  pentru care aceasta a fost distinsã cu titlul de ”Angajat al lunii decembrie”, iar întregul colectiv al Laboratorului central cu titlul de ”Colectivul lunii decembrie”, în cadrul competitiei interne a salariatilor operatorului regional de apã din Valea Jiului.
”O felicit, în mod deosebit pe doamna Doina Todor pentru activitatea sa exceptionalã la conducerea Laboratorului Central de analize de la Apa Serv, dar si întregul colectiv de aici, format din colegele noastre Alina Gabriela Stoicoiu, Raluca Giorgiana Habã, Margit Bunescu, Mariana Gîngu, Elena Alina Jurj, Ileana Stoicã, Rodica Szilveszter, Irina Todor, Oana Atanasiu, Dorina Felicia Petrovan, Alexandra Gabriela Ursut, Eva Floare Bãrcan, Daniela Cãtlan Mihãilã si Ana Maxer, pentru activitatea lor deosebit de importantã, care cred cã meritã cu prisosintã calificativul de excelentã pe i care l-am atribuit în cadrul competitiei interne de fidelizare a salariatilor nostri”, a declarat Cristian Ionicã, directorul general al Apa Serv.
Acestora li s-au alãturat, drept laureati ai titlului de ”Angajat al lunii decembrie” la Apa Serv Valea Jiului, potrivit deciziei luate de Comitetului Director al ASVJ, Augustin Eugen – masitru în cadrul Sectiei Apã Canal Vulcan si  Nicolae Arthur Ular – inginer la Sectorul Lupeni din cadrul Sectiei Apã Canal Lupeni – Uricani.
Tuturor, multumiri pentru munca depusã si felicitãri pentru titlul obtinut.
Biroul de presã  Apa Serv Valea Jiului