Proteste la Tribunalul Hunedoara

Cauzele urgente vor fi solutionate de magistrati, atât cele penale cât si cele civile.
Actiunea de protest a judecãtorilor hunedoreni va continua pânã când proiectul privind  pensiile speciale va fi abrogat sau retras de cãtre gurvernanti.
Decizia a fost luatã de Adunarea Generalã a judecãtorilor Tribunalului Hunedoara, forul hotãrând cã Proiectul legislativ de abrogare a pensiilor de serviciu cuvenite magistratilor încalcã grav independenta judecãtorilor si afecteazã ordinea constitutionalã din România, contribuind la subminarea statului de drept.
”Adunarea Generalã a judecãtorilor a hotãrât  suspendarea judecãrii cauzelor aflate pe rolul instantei, cu exceptia cauzelor urgente, respectiv:
-în materie civilã: ordonantã presedintialã, suspendare executare silitã, ordin de protectie, adoptii/plasamente, asigurare dovezi, mãsuri asigurãtorii;
-în materie litigii de muncã si asigurãri: grevã, concediere;
-în materie de contencios administrativ: suspendare act administrativ;
-în materie penalã: cauzele de competenta judecãtorului de drepturi si libertãti, cauzele având ca obiect mãsuri preventive, cauzele având ca obiect mãsuri de  sigurantã, indiferent de stadiul procesual, precum si alte cauze apreciate ca având caracter urgent”, a precizat vicepresedintele Tribunalului Hunedoara, judecãtor Mihaela Conta.
Aceleasi motive au stat la baza  protestului declansat în 22 ianuarie de personalul auxiliar al Tribunalului Hunedoara, când activitatea a fost  suspendatã timp de douã ore.
Maximilian Gânju