ALEGE SÃ FII CORECT!

În contextul organizãrii alegerilor parlamentare din 11 decembrie 2016, Ministerul Afacerilor Interne desfãsoarã, la nivel national, campania „ALEGE SÃ FII CORECT!”, prin care se urmãreste aducerea informarea opiniei publice cu privire la principalele prevederi legale referitoare la exercitarea dreptului de vot.

Prin intermediul acestei campanii de informare, care se desfãsoarã si în judetul Hunedoara, alegãtorii primesc recomandãri utile în raport cu procesul electoral: sã detinã documente de identitate valabile, sã nu accepte mita electoralã si sã respecte confidentialitatea votului.  Iatã câteva dintre informatiile transmise:

Aveti dreptul la vot dacã aveti 18 ani împliniti si nu v-a fost interzisã exercitarea acestui drept prin hotãrâre judecãtoreascã definitivã.

Puteti vota la sectia de votare la care sunteti arondat sau, dacã vã aflati în altã localitate din judetul de domiciliu, la orice sectie de votare, pe listã suplimentarã.

Puteti vota cu cartea de identitate, cu buletinul de identitate sau cu pasaportul diplomatic ori de serviciu.

Infractiuni electorale prevãzute în Codul Penal (Titlul IX la art. 385 – 393). Oferirea sau darea de bani, bunuri sau de alte foloase în scopul determinãrii alegãtorului sã voteze sau sã nu voteze o anumitã listã de candidati ori un anumit candidat – se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani si cu interzicerea exercitãrii unor drepturi. Împiedicarea, prin orice mijloace, a liberului exercitiu al dreptului de a alege sau de a fi ales – se pedepseste cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani; Utilizarea unei cãrti de alegãtor sau a unui act de identitate nul ori fals sau a unui buletin de vot fals – se pedepseste cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani; Fapta persoanei care voteazã prin introducerea în urnã a mai multor buletine de vot decât are dreptul un alegãtor – se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.