Abateri financiare la Consiliul Județean Hunedoara constatate de Curtea de Conturi

Curtea de Conturi a constatat niște abateri financiare la Consiliul Județean Hunedoara, respectiv în cadrul a două instituții din subordinea CJ Hunedoara.

La activitatea proprie a CJ Hunedoara, Curtea de Conturi a constat o abatere financiară în valoare de 51.000 de lei, abatere care rezultă din ”nepunerea în executare a sancțiunii amenzii contravenționale

constatate de agenții constatatori din cadrul UATJ Hunedoara și neatacate cu plângere în termenul legal, conform prevederilor legale”.

La Agenția de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Hunedoara s-a constatat o abarere financiară de 24.000 de lei și rezultă din ”neurmărirea recuperării indemnizațiilor pentru concedii medicale suportate din bugetul instituției care au depășit obligația de plată lunară a angajatorului, în cazul Agenției de Dezvoltare Economico-Socială a Județului Hunedoara”.
2000 de lei este prejudiciul financiar de la Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva. ”Acordarea și decontarea fără temei legal de ore suplimentare personalului entității aflat în delegație din cadrul Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva” este abaterea pe care o menționează inspectorii Curții de Conturi.

Raportul public reflectă concluziile misiunilor de audit financiar efectuate la autoritățile și instituțiile publice din adminis­trația publică centrală și auditul public extern desfășurat la autoritățile administrativ-teritoriale. Sunt cuprinse, de asemenea, rezultatele acțiunilor de audit de conformitate realizate la autorități și instituții ale administrației publice centrale, la unități

subordonate sau aflate sub coordonarea sau sub autoritatea acestora, la operatori economici din sectorul public și la alte entități.

Monika BACIU