Platforma U-Report, lansatã de UNICEF destinatã tinerilor

 

O platformã de consultare prin care copiii si tinerii sunt încurajati sã îsi spunã pãrerea asupra unor teme de interes, iar pe baza informatiilor oferite de ei sã se dezvolte politici publice care sã vinã în sprijinul lor a fost lansatã, joi, de UNICEF.
Platforma U-Report este un mecanism inspirat din Conventia Natiunilor Unite privind drepturile copilului, care promoveazã dreptul tuturor copiilor de a-si exprima liber opinia asupra oricãrui subiect care îi priveste.
Înregistrarea, mesajele si sondajele U-Report sunt trimise prin mesaje directe, prin Facebook messenger. Informatiile despre copiii si tinerii înregistrati ca U-Reporteri sunt anonime. Rãspunsurile obtinute sunt vizibile în timp real pe site-ul U-Report: https://romania.ureport.in, iar acest lucru permite ca oricine sã poatã accesa detalii generale despre comunitatea de U-Reporteri si despre pãrerile lor. Rezultatele sunt grupate dupã vârstã, gen si regiune si sunt utilizate pentru a creste gradul de constientizare a cetãtenilor cu privire la pãrerile copiilor si tinerilor, problemele si solutiile propuse de acestia.
În acelasi timp, U-Reporterii primesc mesaje si informatii despre importanta participãrii lor, aflã care sunt rezultatele sondajelor, modul în care informatiile au fost folosite, felul în care vocile lor au ajuns la factorii de decizie si care au fost rezultatele contributiei lor.

Advertisements