9 directori si o ordonantã nepotrivitã pentru Complexul Energetic Hunedoara

Nouã directori. Atâtea persoane au condus Complexul Energetic Hunedoara de la înfiintare si pânã  în prezent, cu  mentiunea cã  Viorel Stancu  a ocupat de trei ori aceastã functie.
Un singur director  a fost numit în  baza ordonantei  corporatiste, acesta fiind Emil Florut. Numai cã nu a  rezistat prea mult pe functie, fiind înlãturat de Consiliul de Administratie. Ceilalti directori au fost numiti în baza unor întelegeri politice.  Ministerul Energiei sustine cã nu se  justificã implementarea ordonantei corporatiste la Complexul Energetic Hunedoara.
“Încã de la înfiintare, CEH a avut ca particularitate majorã confruntarea cu un complex de  împrejurãri legat de capacitatea societãtii de a face fatã cerintelor generate de evolutia generalã a pietei de energie  electricã. Pozitia CEH în Sistemul Energetic National (SEN) a fost unul dintre principalele atu-uri ale societãtii pentru sustinerea cãruia Ministerul Energiei a fost preocupat de indentificarea  si solutionarea  probelemelor majore legate de respectarea cerintelor de mediu,  de starea tehnicã a capacitãtilor de  productie, de restructurarea activitãtilor neprofitabile s.a.m.d., fapt pentru care a  promovat acte normative pentru acordarea unor ajutoare de  salvare/restructurare care însã nu si-au  produs efecte benefice preconizate. În acest context, la care adãugãm si  demersurile legale si procedurale legate de privatiazrea societãtii confom HG nr. 86/2013, un factor important l-a reprezentat asigurarea unei constante si corente  în administrarea  acesteia”, aratã Ministerul Energiei.
Evolutia economicã negativã a CEH, datoratã în principal constuiturii unui volum mare de datorii, atât cãtre bugetul de stat, cât si cãtre furnizori, dar si imposibilitãtii achizitionãrii certificatelor pentru emisii de gaze cu efect de serã care a condus  la aplicarea unor sanctiuni bãnesti  semnificative, a pus societatea în postura de incapacitate de platã, într-o evolutie atipicã de alternantã între intrarea si iesirea din aceastã posturã, evolutie a cãror  consecinte se manifestã si în prezent.
”Acestea considerãm cã explicã fãrã echivoc faptul cã Ministerul Energiei a considerat cã aplicarea principiilor de guvernantã corporatistã introduse de OUG 109/2011 nu este nici oportunã nici justificatã prin faptul cã numirea unor administratori prin efectul acestui act normativ presupune un plan de administrare pentru un mandat de 4 ani, ceea ce în cazul CEH ar fi fost imposibil de  realizat”, mai aratã ministerul de resort.  Potrivit ministerului, numirea administratorilor a avut ca si  criteriu de bazã pregãtirea profesionalã de specialitate, “ca  factor de asigurare a mãsurilor tehnice, tehnologice si  organizatorice legate de reorganizarea si restructurarea  societãtii, inclusive pentru programul de închidere a minelor neperformante”.
Monika BACIU

Advertisements