7.398 persoane si-au gãsit un loc de muncã cu sprijinul AJOFM HUNEDOARA

În primele 9 luni ale anului 2019, ca urmare a implementãrii Programului National de Ocupare a Fortei de Muncã, prin intermediul AJOFM Hunedoara, au fost încadrate în muncã 7.398 persoane, dintre care 3.351 femei.
Din totalul persoanelor ocupate pânã la data de referintã, 2.830 au peste 45 de ani, 2.431 au vârsta cuprinsã între 35 si 45 de ani, 1.397 au între 25 si 35 de ani, iar 740 sunt tineri sub 25 de ani (din care 436 tineri NEET). În functie de rezidentã, din totalul persoanelor încadrate în muncã, 5.484 provin din mediul urban, iar 1.914 persoane sunt din mediul rural. Din punct de vedere al nivelului de pregãtire al persoanelor pentru care s-a identificat un loc de muncã, cele mai multe  persoane au studii liceale, 2.932, urmate de cele care au ca studii scoala profesionalã sau de arte si meserii, 2.418. Numãrul celor fãrã studii sau cu studii primare si gimnaziale este de 1.686, cei cu studii postliceale sunt în numãr de 82, iar cei cu studii universitare sunt în numãr de 280.
Din numãrul total de persoane care au fost angajate prin intermediul AJOFM Hunedoara, 1.525 persoane fac parte din categoria celor greu sau foarte greu ocupabile. Precizãm cã încadrarea într-o categorie de ocupabilitate se realizeazã cã urmare a activitãtii de profilare a persoanelor înregistrate în evidentele noastre.
Pentru integrarea pe piata muncii, persoanele aflate în cãutarea unui loc de muncã înregistrate în baza de date a agentiei teritoriale pentru  ocuparea fortei de muncã în a cãrei razã au domiciliul sau resedinta beneficiazã de pachete personalizate de mãsuri active prevãzute de Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurãrilor pentru somaj si stimularea ocupãrii fortei de muncã, modificatã si completatã.
Astfel, în primele nouã luni ale anului 2019, numãrul persoanelor care au beneficiat de  asistentã pentru înregistrarea în evidentã cã  persoane aflate în cãutarea unui loc de muncã, în vederea asigurãrii protectiei sociale privind  acordarea indemnizatiei de somaj sau cuprinderea în mãsuri active, a fost de 10.586 persoane. Pentru mai multe informatii despre activitatea Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Muncã Hunedoara, puteti accesa www.ajofmhd.ro.
Agentia Judeteanã pentru Ocuparea Fortei de Muncã Hunedoara