Aproape 600 de elevi din Petrosani primesc burse

Aproape 600 de elevi din Petrosani primesc burse. Consiliul Local al municipiului Petrosani a aprobat proiectul prin care se stabileste numãrul si cuantumul burselor destinate elevilor.
561 de elevi de la unitãtile de învãtãmânt preuniversitar din municipiul Petrosani vor beneficia de burse în anul scolar 2019-2020. În acest sens, Consiliul local Petrosani a aprobat solicitãrile fãcute de  conducerea tuturor unitãtilor scolare, transmise administratiei locale.
Valoarea totalã a burselor scolare care vor acordate în primul semestru al anului scolar 2019-2020 este de 32.350 de lei, banii fiind alocati de la bugetul local al municipiului Petrosani.  În semestrul I al noului an scolar, 7 elevi din Petrosani (6 liceeni si 1 elev din ciclul gimnazial) vor beneficia de burse de performantã pentru  rezultatele foarte bune la învãtãturã. Valoarea unei astfel de burse a fost stabilitã la 80 lei/elev/lunã. De asemenea, alti 191 de elevi (102 de la ciclul liceal si 89 de la ciclul gimnazial) vor beneficia de burse de merit, pentru rezultatele bune la învãtãturã. Valoarea unei astfel de burse este de 70 lei/elev/lunã. Pentru 27 de elevi din Petrosani (din care 11 de la liceu si 16 de gimnaziu) vor fi acordate burse de studiu, în cuantum de 60 lei/elev/lunã. Pentru elevii merituosi care provin din familii cu venituri modeste, Consiliul local Petrosani a aprobat acordarea unui numãr de  336 de burse de ajutor social, în  valoare de 50 lei/elev/lunã.  De acest tip de burse vor beneficia 64 de elevi de liceu si 272 de gimnaziu. Bursele scolare aferente semestrului I al anului scolar 2019-2020 urmeazã sã fie acordate celor în drept pânã la finalul anului, prin intermediul unitãtilor scolare la care acestia studiazã.
Cosmin BACIU