[ 20 de baraje vor fi modernizate ]

20 de acumulări permanente (baraje din categoriile A, B și C) vor fi moderni­zate în următorii ani prin PNRR. Selectarea lucrărilor hidrotehnice se realizează pe baza metodologiilor de prioritizare din punct de vedere a siguranței barajelor, elaborate de către specialiștii Apelor Române și aprobate de către Ministerul Mediului – România (MMAP) în cadrul proiectului RoFLOODS. ”Investiția este justificată atât de necesitatea adaptării la schimbările climatic, cât și de importanța folosințelor publice ale lucrărilor hidrotehnice (alimentarea cu apă a populației, reducerea riscului la inundații, irigații). Lucrările care vor fi finanțate prin PNRR vor urmări: asigurarea funcționării în siguranță și modernizarea barajelor prin adaptarea la schimbările climatice; modernizarea instalațiilor de acționare hidraulică și a celor electrice, precum și automatizarea echipamentelor hidromecanice; măsuri verzi de protejare a corpurilor de apă și a biodiversității care să asigure migrarea peștilor, debitul ecologic și prevenirea eutrofizării, cu efect pozitiv asupra calității apei din acumulare”, arată Apele Române. În timpul execuției, vor fi luate toate măsurile necesare pentru conservarea biodiversității și protecția mediului. Investiția se ridică la circa 200 de milioane de euro. V alea de Pești – așteaptă finanțare Barajul de la VAlea de Pești, din zona Uricani, așteaptă finanțare. Reparațiile la baraj sunt estimate undeva la 40 de mili­oane de euro. Obiectivul de la Valea de Pești este încadrat ca fiind ”baraj de importanță deosebită”. Barajul a fost dat în folosinţă în 1973, iar timp de ani buni aici nu s-au făcut deloc investiţii. Acumularea de apă de acolo are acum nevoie de noi lucrări ce vor moderniza sistemul şi pentru asta se caută fonduri europene.

Monika BACIU