Un prim proces a fost câstigat de firma de transport ZMK împotriva celor de la Consiliul Judetean Hunedoara. Firma de transport a dat în judecatã institutia judeteanã pentru faptul cã i-au fost aplicate amenzi dupã ce aceasta si-a retras masinile de pe traseul Petrosani-Petrila. Instanta de la Petrosani a dat câstig de cauzã firmei de transport într-unul din cele douã dosare, însã decizia nu este definitivã.

“Admite plângerea contraventionalã formulatã de petenta SC ZMK în contradictoriu cu intimata Consiliul Judetean Hunedoara împotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor, nr. 0000008 întocmit în data de 20.01.2016. Anuleazã procesul-verbal de constatare a contraventiei nr. 0000008 întocmit în data de 20.01.2016. Fãrã cheltuieli de judecatã. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. În cazul exercitãrii cãii de atac, cererea de apel va fi depusã la Judecãtoria Petrosani”, se aratã în solutia pronuntatã de Judecãtoria Petrosani în urmã cu câteva sãptãmâni.

Cei de la ZMK mai au înregistrat un dosar pe rolul Judecãtoriei Petrosani însã acesta a primit un nou termen de judecatã.

„Amânã judecarea cauzei si acordã termen la 12.10.2016, pentru când se va cita intimata cu mentiunea de a-si exprima pozitia fatã de exceptia invocatã”, se aratã în cel de-al doilea dosar. Firma de transport a fost amendatã pentru cã si-a retras masinile de pe traseul Petrosani-Petrila, nerespectând astfel contractul.

“Noi ne-am îngrijit ca prin caietul de sarcini pe care l-am propus Autoritãtii Rutiere Române sã sanctionãm drastic un eventual comportament abuziv al transportatorului. Amenda era de între 10.000 si 30.000 de lei pe zi pentru lipsa prestãrii acestui serviciu. Legislatia în vigoare nu avantajeazã autoritatea contractantã în privinta amenzilor zilnice, dar acestea sunt consistente”,  spuneau în urmã cu câteva luni oficiali CJH.

Tarife majorate

Între timp, cei de la ZMK au majorat tarifele de transport în Valea Jiului, motivând faptul cã amenzile primite sunt de ordinul miilor de lei.

“Tarifele pe care le aplicãm cu începere de la 01 august sunt tarife aprobate prin Hotãrârea Consiliului Judetean Hunedoara nr. 103/2014, si societatea putea sã le aplice chiar de la data aprobãrii lor. Cu toate cã ultima majorare de tarife s-a produs la data de 01.02.2012, decizia majorãrii tarifelor de transport si aducerea lor la nivelul celor aprobate de Consiliul Judetean s-a luat datoritã faptului cã unii agenti ai politiei Rutiere au aplicat un numãr îngrijorãtor de mare de amenzi, atât firmei cât si conducãtorilor auto, culminând cu aplicarea amenzii de 9000 de lei unor conducãtori auto, pentru transportul a 3-4 persoane în picioare”, aratã o informare a firmei de transport.

Potrivit celor de la ZMK, în urma majorãrii tarifelor de cãlãtorie se vor plãti avocatii pentru contestarea în instantã a proceselor.

Monika BACIU