Consiliul Judetean Hunedoara în parteneriat cu Serviciul Public Administrare Monumente Istorice si colectivul de cercetare de la Sarmigezetusa Regia au organizat, la Muzeul Civilizatiei Dacice si Romane Deva, un eveniment special dedicat acestei zile importante.
Gazdele si invitatii  de la Institutul National al Patrimoniului, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca si Universitatea Bucuresti au vorbit despre  patrimoniul românesc de însemnãtate  mondialã, despre provocãrile legate de conservare si restaurare, despre distrugerile, de multe ori ireversibile, ale monumentelor istorice, dar si despre importanta pe care o are cunoasterea istoriei noastre în context  european si mondial.
Temele principale ale evenimentului s-au  axat pe:
– prezentarea rezultatelor cercetãrilor arheologice sistematice la Sarmizegetusa Regia
– restaurarea si punerea în valoare a sitului Sarmizegetusa Regia – proiecte si  perspective
– propunerea legislativã privind regimul juridic al ansamblurilor si siturilor istorice si arheologice care fac parte din Lista patrimoniului mondial UNESCO, si unele mãsuri privind protejarea Cetãtilor Dacice din muntii Orãstiei
– Cetãtile Dacice. Imagini de arhivãJudetul Hunedoara are privilegiul de a avea pe teritoriul sãu  monumente istorice remarcabile si douã parcuri care se bucurã de recunoasterea UNESCO: Cetãtile Dacice din Muntii Orãstiei incluse pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO din 1999, Rezervatia Biosferei Retezat, parte a programului UNESCO Omul si Biosfera din 1979 si Geoparcul Dinozaurilor Tara Hategului, inclus în anul 2015 în Programul pentru Geostiinte si Geoparcuri al UNESCO.
Ziua Patrimoniului Mondial UNESCO din România se sãrbãtoreste, în fiecare an, în data de 16 noiembrie. În anul 1972, la Paris, statele membre ale UNESCO au adoptat Conventia privind Protectia Patrimoniului Mondial Cultural si Natural. La cea de-a 34-a sesiune a Comisiei pentru Patrimoniu Mondial s-a hotãrât ca data de 16 noiembrie sã fie  sãrbãtoritã ca Ziua Patrimoniului Mondial. Cu prilejul sãrbãtoririi la nivel national a Zilei Patrimoniului Mondial, se promoveazã  elementele de valoare universalã ale patrimoniul mondial românesc, pentru o mai bunã cunoastere a acestora,  si se evidentiazã  necesitatea protejãrii, conservãrii si punerii lor în valoare.