Investiții, investitori, Jiu Valley Hydrogen Hub, greenfield, brownfield, clustere IT și de robotică și multe alte direcții de acțiune. Despre asta vorbesc experții de la PriceWaterhouseCoopers în ceea ce privește viitorul Văii Jiului, care nu este dependent de cărbune.
Experții Price Waterhouse Coopers au identificat o serie de direcții strategice de acțiune pentru Valea Jiului. A fost publicată prima variantă a strategiei pentru Valea Jiului. Sunt 25 de pagini și mai multe direcții de acțiune. Educație, sănătate, energie, social, economie, administrație toate palierele sunt analizate de experții contractați de Comisia Europeană.
Despre tranziția de la cărbune este de fapt vorba. Valea Jiului este o zonă monoindustrială, iar reglementările europene cer renunțarea la energiile poluante. Cărbunele nu va mai avea un rol principal.
”Convertirea activelor energetice viabile din Valea Jiului pentru producția de energie electrică și termică pe baza unui alt combustibil decât cărbune în cadrul termocentralei Paroșeni. (…) Demararea unor proiecte care prezintă potențial, în baza studiilor și a cercetărilor efectuate (de exemplu, valorificarea gazului metan din degazarea depozitelor de cărbune operaționale folosind instalații de cogenerare pentru producerea de energie electrică și termică, extragerea și valorificarea gazului metan din zăcămintele de cărbune care nu mai sunt în exploatare utilizând foraj de suprafață, centrală hidroelectrică cu acumulare prin pompare subterană etc)”, arată documentul.
Tot experții vorbesc de fabrică de hidrogen în Valea Jiului.
”Jiu Valley Hydrogen Hub (dezvoltarea unei fabrici de hidrogen bazată pe metanul emanat în galeriile miniere și/ sau energia regenerabilă produsă în proximitate) în funcție de rezultatele cercetărilor. Crearea unui centru de excelență în domeniul energiei în Valea Jiului, axat pe cercetare-dezvoltare-inovare”, mai arată documentul.
În conformitate cu documentele naționale aprobate de Guvernul României (Memo), Ministerul Fondurilor Europene îndeplineşte rolul de coordonator naţional al implementării Iniţiativei pentru Regiunile Carbonifere în Tranziţie, rol ce a fost asumat încă de la momentul deciziei ca România să se alăture Platformei Regiunilor Carbonifere în Tranziţie cu regiunea pilot Valea Jiului, la începutul anului 2018.
Strategia pentru Tranziţia de la Cărbune a Văii Jiului este un document strategic de programare care acoperă domeniile: mobilitate și conectivitate, specializare inteligentă și inovare/cercetare, IMM-uri, digitalizare, eficiență energetică, dezvoltare urbană, mediu/biodiversitate, educaţie, turism și cultură/patrimoniu cultural, sănătate. Luând în considerare nevoile naționale, regionale şi locale, pilonii de dezvoltare selectaţi, direcţiile strategice și acțiunile susțin Strategia pentru o dezvoltare durabilă și echilibrată a regiunii. Adoptarea unor soluţii compatibile cu principiile Pactului Verde European contribuie totodată la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale comunităţilor locale, prin asigurarea menţinerii condiţiilor ecologice optime.
Strategia asigură echilibrul între protejarea patrimoniului natural din zona Valea Jiului și dezvoltarea socio-economică, venind în întâmpinarea aspirațiilor locuitorilor zonei prin îmbunătățirea condițiilor de viață, crearea unor oportunități economice mai bune și o valorificare adecvată a patrimoniului natural și cultural local.
Strategia pentru dezvoltarea economică a Văii Jiului va oferi un cadru pentru propunerea ITI Valea Jiului şi Planul de Acţiuni pentru implementare până în anul 2030, având în vedere că nu toate nevoile definite vor putea fi rezolvate pănă în 2027.
În ceea ce privește atragerea de investiții în domenii specifice profilului și nevoilor fiecărui oraș din Valea Jiului, cu potențial pentru dezvoltarea economică sustenabilă a zonei, experții PwC arată ca obiective ”Dezvoltarea unei infrastructuri suport adecvate pentru afaceri, prin înființarea unor zone/ parcuri tehnologice/ industriale/ științifice dotate cu utilități și infrastructura necesară investițiilor (atât de tip “brownfield” cât și „greenfield”); Adoptarea unor instrumente specifice pentru atragerea investitorilor și sprijinirea investițiilor, prin acordarea unor facilități de natură fiscală dedicate pentru Valea Jiului (de exemplu, o intensitate diferită a ajutorului de stat pentru Valea Jiului față de cea pentru Regiunea Vest); Elaborarea unui ghid de afaceri în Valea Jiului; Crearea unui birou specializat pentru atragerea investitorilor în Valea Jiului cu responsabilități specifice pentru promovarea avantajelor dezvoltării de afaceri în Valea Jiului; Sprijinirea relocării unor instituții relevante centrale/ regionale sau a deschiderii de birouri/ puncte de lucru în Valea Jiului ca modalitate de retenție a tinerilor și a altor categorii de populație prin asigurarea unui loc de muncă stabil; Atragerea unui investitor “ancoră” și popularizarea investiției; Încurajarea investițiilor, cu accent pe reconversia funcțională a cât mai multor active și terenuri ale exploatărilor miniere și exploatarea resurselor minerale din zonă (inclusiv pentru exploatarea și procesarea zăcămintelor de cuarț Siglău); Promovarea sectoarelor economice cheie dezvoltate în Valea Jiului în vederea atragerii investiților conexe (din cadrul lanțului de valoare)”, mai notează documentul.
Strategia va fi prezentată pentru consultare publică, documentul va fi deschis pentru amendamente și completări ce vor fi integrate corespunzător, premergător prezentării formei finale. Planul de acţiuni şi propunerile de proiecte vor fi anexate formei finale a strategiei.
După analiza şi integrarea observaţiilor primite în urma consultărilor, documentul va fi supus aprobării în cadrul Comitetului de Coordonare.
Strategia va fi aprobată prin Hotărâre de Guvern.
Cosmin BACIU