Verificãri la unitãtile de învãtãmânt care au depãsit bugetul

Ministerul Educatiei va aloca bani pentru plata salariilor profesorilor, însã va  efectua verificãri în cazurile în care bugetele unitãtilor de învãtãmânt au fost depãsite.  Ministrul Educatiei sustine cã ministerul va asigura plata tuturor salariilor, dar si a contributiilor aferente. Existã unitãti de învãtãmânt care au depãsit bugetul.
“Au crescut semnificativ salariile. Am asigurat cã existã banii suficienti, poate cã sunt foarte bine alocati la nivel teritorial, poate cã unele scoli primesc mai mult decât au nevoie si altele mai putin si de aceea am impus o regulã foarte clarã, de a verifica soldurile unitãtilor scolare, de a verifica dacã toate cheltuielile salariale sunt corect fãcute si legal constituite, sã se repartizeze fonduri pentru salariile nete si plata contributiilor cãtre bugetul de stat. Acolo unde va fi necesar, vom suplimenta, dar vom si verifica eficienta cheltuirii banului public”, a mai spus ministrul Educatiei.  O astfel de situatie a fost solicitatã si de reprezentantii Inspectoratului Scolar al judetului Hunedoara.
Monika BACIU