Nu mai au gratuitãti, iar sporurile le-au fost eliminate rând pe rând de administratorul care a preluat Complexul Energetic Hunedoara. Minerii din Valea Jiului stau pe un butoi de publere, care aproape cã a explodat vineri la prânz, când, timp de mai multe ore, pânã la lãsarea serii, ortacii de la Lupeni au venit sã protesteze în curtea administratiei.

Minerii de la mina Lupeni au fost primii care au refuzat sã intre în subteran la schimbul II si au venit în curtea Complexului Energetic Hunedoara ca sã protesteze. De vinã, spun ei, sunt administratorii acestui colos industrial care au denuntat vineri dimineatã contractul colectiv de muncã al minerilor si acum ortacii spun cã pierd gratuitãtile si chiar si ajutorul de înnmormântare.

Vestea cã prevederile contractului colectiv de muncã au fost denuntate i-a scos din sut pe minerii de la schimbul II de la Lupeni, ei fiind primii care vineri la prânz au ajuns în fata Complexului Energetic Hunedoara.

„S-a denuntat azi dimineatã  (n.r. vineri) Contractul Colectiv de Muncã si am pierdut multe drepturi ce le-am avut acolo si nu suntem de acord cã numai noi sã plãtim pentru orice. Tot ce s-a tras de când am intrat în insolventã, numai pe noi a cãzut. Nu suntem de acord! Avem si lipsuri în minã, dar acum am pierdut chiar tot ce aveam si nu suntem de acord”, a sustinut unul dintre protestatarii de vineri.

De altfel, si liderii de sindicat recunosc ce au pierdut minerii si spun cã atacã decizia administratiei. „Cele mai importante sunt ajutoarele sociale, ajutoarele de deces, pentru situatii grave de îmbolnãvire ale salariatilor care le puteau primi, doar pentru cã aveau contract colectiv de muncã. E vorba si de adaosurile salariale pentru sãrbãtori, pentru ziua meseriei (n.r ziua minerului si energeticienului), de ajutorul pentru energia electricã si termicã, tichetele, masã caldã, transportul la si de la locul de muncã, toate sunt drepturi pierdute”, a adãugat si Petre Nica, presedintele Sindicatului Muntele CEH.

Administratia CEH, a remis un comunicat de presã, vineri dimineatã, în care a precizat cã „relatia angajat – angajator va fi reglementatã în conformitate cu prevederile contractelor individuale de muncã, beneficiile si sporurile stipulate expres (valoric si procentual) în cadrul acestora nefiind afectate. Mãsura denuntãrii Contractului Colectiv de Muncã se impune având în vedere intentia de reorganizare a societãtii manifestatã de cãtre administratorul judiciar, Casa de Insolventã GMC, si din cauza faptului cã mãsurile aplicate pânã în prezent nu sunt suficiente pentru realizarea unei economii la un nivel care sã permitã, în continuare, sustinerea activitãtii. Totodatã, Societatea Complexul Energetic Hunedoara va demara negocierea unui nou contract de muncã, în cel mai scurt timp.”.Sindicalistii, însã, nu exclud ca si alti mineri sã refuze sã intre în sut si sã ajungã chiar în curtea CEH.

Minerii pierd, potrivit CEH mai multe sporuri, dar rãmân cu altele. Drepturile acordate conform Contractului Individual de Muncã care nu sunt afectate de denuntarea Contractului Colectiv de Muncã si care constau în toate sporurile si indemnizatiile pe care le primesc angajatii sunt urmãtoarele:

– salariul de bazã lunar brut

– spor pentru vechimea în muncã

– spor pentru fidelitate

– spor de periculozitate

– spor de front

– spor de sef echipã, brigadã, schimb

– spor pentru radiatii

– spor pentru conditii nocive si periculoase

– spor pentru mobilitate

– spor pentru confidentialitate

– spor pentru conditii deosebite

– spor pentru lucru în timpul noptii

– spor pentru lucru efectuat în zilele de sâmbãtã, duminicã si în zilele de sãrbãtori legale

– spor pentru orele lucrate suplimentar fatã de norma lunii

– zilele de concediu negociate în CIM

– alte drepturi prevãzute de lege (indemnizatia de concediu, indemnizatia pentru concedii medicale, zile libere pentru donarea de sânge conform legii, diurna conform legii)

Drepturile care sunt afectate de denuntarea Contractului Colectiv de Muncã sunt urmãtoarele:

– Tichete de masã

– Tichete cadou

– Masã caldã pentru salariatii care îsi desfãsoarã activitatea în conditii speciale de muncã în procent de 100%

– Zile destinate activitãtilor sindicale

– Adaos pentru sãrbãtorirea Zilei meseriei

– Adaos pentru sãrbãtorirea Crãciunului

– Adaos pentru Ziua Femeii (8 martie)

– Cota combustibil (energie electricã si termicã)

– Cadouri pentru copiii minori ai salariatilor

– Ajutoare financiare:

– Ajutoare pentru calamitãti naturale declarate de autoritãtile locale sau centrale, incendii sau explozii la locurile de domiciliu ale salariatilor

– ajutor boli grave si incurabile, accidente de muncã – conform regulamentului aprobat de Comisia paritara administratie sindicat

– Adaos pentru ziua salariatului

– Prima jubiliarã

– Transport gratuit la si de la locul de muncã

– Zile libere plãtite în cazul unor evenimente familiale deosebite sau alte situatii, precum si cu ocazia zilei meseriei

De asemenea, se mai pierd unele drepturi acordate doar în cazul concedierii:

– Plãti compensatorii acordate la concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului

– Plãti compensatorii acordate în cazul concedierii colective.

În legãturã cu acestea, la Ministerul Energiei a fost depusã o solicitare privind includerea Complexului Energetic Hunedoara pe lista societãtilor ai cãror angajati beneficiazã de mãsuri de protectie socialã în caz de disponibilizãri colective, potrivit Ordonantei de Urgentã a Guvernului nr. 36/2013, cu modificãrile si completãrile ulterioare.

Tot ca o consecintã a denuntãrii contractului colectiv de muncã, pe perioada  în care acesta nu e în vigoare, nu se mai aplica formele de salarizare prin acordul direct  si indirect.

Diana Mitrache