Valea Jiului împarte banii din Fondul de Tranziție Justă cu alte 6 județe

C ele aproape două miliarde de euro puse la dispoziția României de către Comisia Europeană pentru a face tranziția către alte activități, vor fi împărțite între 6 județe ale României.

Fondul pentru o tranziție justă va ajuta țările Uniunii să treacă mai ușor peste impactul social și economic al tranziției către neutralitatea climatică, fiind strâns legat de aplicarea Pactului verde european. Județele Hunedoara, Gorj, Dolj, Galați, Prahova și Mureș sunt posibile beneficiare ale aproximativ 2 miliarde de euro, cea mai mare parte a sumei venind din JTF, iar peste 260 de mili­oane de euro vor fi cofinanțare națională.
”Conform ultimei propuneri de regulament specific, alocarea României din Pilonul I – Fondul pentru o Tranziție Justă (FTJ) este de aproximativ 1.947 miliarde de euro în prețuri 2018 din care 0,834 miliarde euro din Multianual Financiar Framework (MFF) și 1,112 miliarde Next Generational EU (NGEU), la care se va adăuga cofinanțarea națională Programul care va gestiona această alocare dedicată celor 6 județe vizate va fi Programul Operațional Tranziție Justă. Direcțiile și domeniile de dezvoltare aferente județului Hunedoara vor fi identificate la nivelului Planului Teritorial pentru o Tranziție Justă (PTTJ) care este elaborat în cadrul grupului de lucru județean (GL) sub coordonarea CJ Hunedoara. În raport cu forma finală a PTTJ-urilor celor 6 județe selectate (termen de transmitere către MIPE 31 mai) POTJ va fi modificat pentru a răspunde priorităților identificate în cele 6 planuri, însă nu va prevedea alocări dedicate fiecărui județ. La nivelul MIPE este analizată ideea ca, în concordanță cu prioritățile
identificate în planul fiecărui județ, alocarea disponibilă în cadrul apelurilor de proiecte să fie accesibilă tuturor județelor, dar și fie realizată pe un model care să prevadă sume dedicate fiecărui județ ca procent în relația cu suma totală aferentă apelului. Astfel sunt
evitate situațiile de acaparare a finanțărilor de către un singur teritoriu în detrimentul
altuia. Decizia privind alocările financiare disponibile în cadrul apelurilor de proiecte va lua în calcul atât indicatorii analizați la nivel european în raport cu alocările aferente Statelor Membre, dar și nevoile identificate la nivel local, interesul existent, prioritățile selectate în cadrul PTTJ, accesul facil și echitabil la finanțare, dar și posibilitatea realocărilor financiare între priorități și creșterea siguranței de îndeplinire a
indicatorilor de rezultat”, arată Ministerul Fondurilor Europene.
Pentru a fi eligibile, proiectele trebuie să pună accentul pe diversificarea economică, reconversia profesională sau crearea de locuri de muncă, ori trebuie să contribuie la tranziția spre o economie europeană sustenabilă, neutră din punct de vedere
climatic și circulară, precizează un comunicat de presă al Parlamentului European.
Fondul va sprijini și microîntreprinderile, incubatoarele de afaceri, universitățile și institutele publice de cercetare, precum și investițiile în noile tehnologii energetice, eficiența energetică și mobilitatea locală durabilă.
Monika BACIU

Advertisements