Cinci din sase primãrii din Valea Jiului încalcã legea privind accesul la informatiile publice. Fiecare institutie publicã este obligatã prin lege sã ofere acces la informatiile publice, astfel orice cetãtean sã fie informat de modul în care se cheltuiesc banii publici sau de alte actiuni.

Primãria Petrosani, singura în legalitate 100%
Primãria Petrosani este singura care are un site 100% functional cu date actualizate la zi. Petrosãnenii pot afla când au loc sedinte de consiliu, care au fost proiectele aprobate si nu numai. De pe site-ul Primãriei Petrosani se pot obtine informatii legate de anumite posturi vacante în administratia publicã, dar si de activitatea oficialilor municipalitãtii.

Petrila si Vulcan, mai sontâc
Primãriile Vulcan si Petrila au site-uri functionale, însã informatiile sunt mai mult sau mai putin actualizate. La Petrila nu existã o ritmicitate în ceea ce priveste actualizarea unor informatii publice, iar în ultimele luni nu au mai fost publicate nici invitatiile la sedintele de consiliu local. Cum autoritãtile sunt obligate sã respecte legea, primarul orasului Petrila, Ilie Pãducel spune cã va discuta cu persoana care se ocupã de platforma online a primãriei. “Noi avem o persoanã care se ocupã de site. Nu am stiut cã nu sunt toate informatiile actualizate, dar voi discuta cu responsabilul pentru a rezolva situatia”, a declarat Ilie Pãducel, primarul orasului Petrila. În ceea ce priveste platforma online a Primãriei Vulcan, aici ultimele date actualizate dateazã din luna februarie a anului trecut. Ultima dispozitie pentru participarea la sedintei de consiliu local este din data de 27.02.2015. “Am responsabil care se ocupã de site. Nu am stiut cã informatiile nu sunt actualizate. Consilierii locali primesc invitatiile la sedintã si materialele pe mail”,
a declarat Cristian Merisanu, viceprimarul municipiului Vulcan.

Uricani, fãrã personal
La Uricani existã un site al primãriei, dar informatiile nu sunt actualizate mai deloc. Primarul localitãtii recunoaste cã existã o problemã în acest caz pe care urmeazã sã o rezolve. “Noi nu avem angajat IT-ist la primãrie pentru cã nu avem post. Când avem ceva anunturi urgente de publicat le publicãm cu ajutorul oamenilor din primãrie. Vom rezolva aceastã problemã, pentru cã urmeazã sã angajãm o firmã care sã se ocupe de acest lucru, dar si de centrul de informare turisticã. Am prins bani în buget si vom plãti firma”, a declarat Dãnut Buhãescu, primarul orasului Uricani. Si Primãria Aninoasa are o platformã online, dar la fel ca în majoritatea localitãtilor nici aici informatiile publice nu sunt actualizate. Cea mai recentã informare din Consiliul Local este din anul 2013, însã reprezentantii administratiei locale nu au putut fi contactati pentru a oferi informatii cu privire la problema cu care se confruntã din punct de vedere legal.

Lupeni, fãrã site
Municipiul Lupeni a rãmas fãrã site încã de anul trecut. Administratia localã condusã de primarul Cornel Resmeritã nu mai are nicio platformã online de pe care cetãtenii sã poatã obtine anumite informatii. Edilul nu a putut fi contactat pentru a-si exprima opinia vizavi de acest aspect. Institutiile publice sunt obligate, prin lege, sã detinã platforme online pentru informarea cetãtenilor. Acestea intrã sub incidenta Legii 544 din anul 2001 care prevede “accesul liber si neîngrãdit al persoanei la orice informatii de interes public”.
“Prin autoritate sau institutie publicã se întelege orice autoritate ori institutie publicã ce utilizeazã sau administreazã resurse financiare publice, orice regie autonomã, companie nationalã, precum si orice societate comercialã aflatã sub autoritatea unei autoritãti publice centrale ori locale si la care statul roman sau, dupã caz, o unitate administrative teritorialã este actionar unic ori majoritar; prin informatie de interes public se întelege orice informatie care priveste activitãtile sau rezultã din activitãtile unei autoritãti publice sau institutii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informatie”, aratã Legea 544/2001. Potrivit legii, fiecare institutie publicã are obligatia sã publice sau sã comunice anumite informatii. “Fiecare autoritate sau institutie publicã are obligatia sã comunice din oficiu urmãtoarele informatii de interes public actele normative care reglementeazã organizarea si functionarea autoritãtii sau institutiei publice; structura organizatoricã, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritãtii sau institutiei publice; numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritãtii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice; sursele financiare, bugetul si bilantul contabil; programele si strategiile proprii; lista cuprinzând documentele de interes public; lista cuprinzând categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii”, se mai aratã în textul legii.
Monika BACIU