Vâlcenii se îmbogãtesc pe prostia noastrã / Gunoiul din Petrosani, transportat la Horezu pe zeci de mii de lei lunar

Criza gunoiului ne trimite la Horezu. Deseurile menajere din municipiul Petrosani vor fi transportate, la peste 100 de kilometri, la groapa de gunoi de la Horezu. Decizia a fost luatã în cadrul sedintei de îndatã a consiliului local de sãptãmâna trecutã. Groapa de gunoi de la Vulcan a fost închisã, iar pentru deponeul ecologic de la Bârcea Mare nu a fost stabilit operatorul, drept pentru care autoritãtile locale au identificat cea mai bunã solutie.

“În conformitate cu prevederile Hotãrârii Guvernului României nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor (…) data limitã de închidere a depozitului urban neconform din municipiul Vulcan, judetul Hunedoara este 16 iulie 2016. Luând în considerare aceste aspecte, se impune încheierea unor contracte pentru depozitarea deseurilor pânã la realizarea platformei de stocare menajerã temporarã si dupã aceasta, dacã situatia o va impune, pentru a fi respectate prevederile HG nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor (…)”, se aratã în nota de fundamentare a proiectului de hotãrâre.

Douã variante, doar una selectatã

Au existat douã propuneri. Una dintre acestea viza depozitarea gunoiului menajer din Petrosani la Deva. Aici taxa pentru o tonã de gunoi se ridica la suma de 80 lei, numai cã si capacitatea depozitului de la Deva este aproape la limitã. “Facilitatea de stocare provizorie a deseurilor operatã de societatea noastrã are o limitã de capacitate la transferul deseurilor cãtre CMID Bârcea Mare, dupã darea în folosintã a acestuia, de 57.000 tone. Aceastã limitã a fost impusã de Consiliul Judetean Hunedoara, prin documentatia de atribuire a contractului pentru delegarea gestiunii de CMID Bârcea Mare, ca urmare a estimãrilor efectuate de cãtre Agentia Nationalã pentru Protectia Mediului Hunedoara, estimãri ce au avut la bazã cantitãtile de deseuri ce urmeazã a fi generate pe raza UAT-urilor ce au încheiate contracte cu aceastã facilitate pânã la data de 01.11.2016. întrucât nu existã posibilitatea ransferãrii deseurilor aflate la facilitatea de stocare provizorie la alt depozit autorizat, acesta îsi va sista activitatea la atingerea unui stoc de 57.000 tone, chiar anteriori date de 01.11.2016”, se aratã în rãspunsul oferit de cei de la Salubritate SA Deva.  Potrivit celor de la Deva “tariful de preluare este de 80 lei/tonã fãrã TVA, tarif ce include transferul ulterior al deseurilor la CMID Bârcea Mare”.

Cea de-a doua variantã identificatã de municipalitatea de la Petrosani a fost transportul deseurilor la Horezu, în judetul Vâlcea.

“Prin prezenta vã informãm cã SC Sacomet SA cu (…) pentru activitatea de depozitare gunoi menajer în depozitul neconform clasa b care apartine societãtii percepe un tarif de 45 lei/tonã depozitatã la care se adaugã TVA”, aratã cei de la SC Sacomet SRL din Horezu, judetul Vâlcea. Varianta aleasã de consilierii locali este cea a depozitãrii gunoiului menajer din Petrosani la Horezu.

Sute de tone de gunoi pe lunã

Potrivit celor de la Directia de Administrare a Domeniului Public si Privat din municipiul Petrosani, lunar se pot aduna cantitãti de gunoi cuprinse între 300 si 700 de tone. Totul depinde de “ce si cât aruncã oamenii la gunoi”. Lunând cantitatea cea mai micã de gunoi, adicã cele 300 de tone, tariful suportat de municipalitate pentru transportul acestuia la Horezu s-ar ridica la 13.500 de lei lunar. Dacã e sã fie o cantitate maximalã de 700 de tone, taxa plãtitã ar fi de 31.500 de lei lunar. Banii pleacã din bugetul local din cauza unor ambitii ale consilierilor petrileni care în urmã cu circa 8 ani de zile au refuzat realizarea unei gropi de gunoi ecologice pe raza localitãtii.

Solutia a doua. Platformã temporarã

Cea de-a doua solutie este realizarea unei platforme temporare de depozitare a gunoiului menajer. Aceasta va fi realizatã la Petrosani. Consilierii locali au aprobat încheierea unui contract de folosintã cu titlu gratuit între municipiul Petrosani, prin DADPP si judetul Hunedoara, prin Consiliul Judetean Hunedoara, care are ca obiect “preluarea de cãtre municipiul Petrosani, cu titlu gratuit, a dreptului de folosintã asupra obiectivului platformã de stocare temporarã a deseurilor municipale în municipiul Petrosani si teren aferent acesteia, în suprafatã de aproximativ 4000 mp”. Peste 500 de mii de lei s-au alocat pentru realizarea acestei platforme temporare de depozitare a deseurilor.

Monika BACIU