Val de incendii de vegetatie uscatã în judetul Hunedoara

 

În ultimele 4 zile pompierii hunedoreni au luptat pentru stingerea a 38 de incendii de vegetatie uscatã ce au pârjolit aproape 170 de hectare de teren. În misiunile de  stingere au fost  implicati 187 de pompieri ai tuturor structurilor de interventie din cadrul ISU HUNEDOARA, mai exact Detasamentele Deva, Hunedoara, Orãstie, Petrosani, Sectia Ilia si Statia Brad. Arderile de vegetatie s-au manifestat în localitãtile Beriu, Geoagiu, Gurasada, Zam, Hunedoara, Mânerãu, Cozia, Bozes, Dobra, Mãceu, Sântandrei, Brãnisca, Sârbi, Lãpusnic, Leaut, Petrosani, Lesnic, Soimus, Vorta, Orãstie, Petros, Bãiesti, Bãrãstii Hategului, Hãsdat, Cârjiti, Certeju de Sus, Pui, Silvasul de Jos, Pãros, Valea Dâljii. Cele mai extinse arderi au fost înregistrate la periferia municipiului Hunedoara, unde au fost incendiate 50 de hectare de teren si pe raza localitãtii Mãceu unde a fost incendiatã o parcelã de 20 de hectare.
Actiunile de stingere au fost îngreunate de vântul puternic, terenul accidentat si lipsa surselor de apã. Cel mai probabil, incendiile au fost generate de actiunea de  igienizare a terenurilor aplicatã de fermieri. Astfel de actiuni,  voluntare sau involuntare, pot duce de multe ori la izbucnirea unor incendii de amploare si chiar la pierderi de vieti omenesti. Pentru evitarea producerii arderilor necontrolate, Inspectoratul pentru Situatii de Urgentã Hunedoara aduce la cunostintã faptul cã pentru igienizarea terenurilor existã obligatia de a solicita si obtine acceptul de la autoritãtile competente.
În acest context, ISU Hunedoara organizeazã patrule mixte în vederea prevenirii incendiilor si identificarea persoanelor care utilizeazã flacãra deschisã pentru curãtarea terenurilor. Mai mult, coordonatele GPS ale parcelelor incendiate vor fi transmise Agentiei de Plãti si Interventie pentru Agriculturã care are competentã în suspendarea subventiilor. Inspectoratul pentru Situatii de Urgentã Hunedoara avertizeazã cã potrivit Ordonantei de Urgentã nr. 195 din 2005 privind protectia mediului, cu modificãrile si completãrile ulterioare, este interzisã arderea miristilor,  stufului, tufãrisurilor sau vegetatiei ierboase, fãrã acceptul autoritãtii  competente pentru protectia mediului si fãrã informarea, în prealabil, a serviciilor publice comunitare pentru  situatii de urgentã. Nerespectarea acestei prevederi legale se sanctioneazã cu amendã contraventionalã al cãrei cuantum este cuprins între 3.000 – 6.000 lei pentru persoane fizice si respectiv între 25.000 – 50.000 lei pentru persoanele juridice.
De asemenea,  conform Hotãrârii Guvernului României nr. 537/2007 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele de prevenire si stingere a incendiilor, efectuarea unor lucrãri de arderi a resturilor vegetale fãrã întrunirea conditiilor legale si, respectiv, fãrã luarea mãsurilor de evitare a propagãrii la constructii, depozite, culturi agricole, pãduri, plantatii si alte vecinãtãti constituie contraventii si se sanctioneazã cu amendã de la 1.000 la 2.500 lei. În conditiile în care este necesarã arderea miristilor pentru combaterea dãunãtorilor si au fost obtinute aprobãrile prevãzute de legislatia în vigoare, arderea vegetatiei uscate se face cu respectarea  urmãtoarelor mãsuri: conditii meteorologice fãrã vânt; parcelarea miristii în suprafete  de maximum 10 hectare, prin fâsii  arate; izolarea zonei de ardere fatã de cãile de comunicatie, constructii, culturi agricole vecine, instalatii, fond forestier, prin executarea de fâsii arate; desfãsurarea arderii numai pe timp de zi; asigurarea, pânã la finalizarea arderii, a personalului de supraveghere si stingere a eventualelor incendii; asigurarea, pentru suprafete de ardere mai mici de 5 hectare, a substantelor si mijloacelor de stingere necesare si asigurarea, în cazul suprafetelor de ardere mai mari de 5 hectare, a unui plug, a unei cisterne cu apã, a mijloacelor de tractare si a personalului de deservire.

Advertisements