Universitatea din Petroșani a demarat un proces amplu de dezvoltare a competențelor digitale prin lansarea unei licitații pentru elaborarea și livrarea de programe de formare. Scopul acestui demers este să îmbunătățească nivelul de competențe digitale al studenților și al personalului academic, didactic auxiliar și de cercetare. Contractul în valoare de 1.101.968 lei, finanțat prin PNRR, se întinde pe o perioadă de 15 luni și include implementarea unui plan ambitios de instruire și dezvoltare digitală. Această inițiativă este crucială pentru adaptarea universității la cerințele din ce în ce mai complexe ale societății digitale moderne.
Valoarea contractului în discuție este semnificativă, totalizând 1.101.968 lei, și este finanțat prin intermediul Programului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Durata contractului este de 15 luni, perioadă în care universitatea va implementa un plan detaliat și ambițios de instruire și dezvoltare digitală. Acest plan vizează să aducă în centrul procesului educațional competențe digitale de ultimă generație, esențiale pentru pregătirea studenților într-un mediu în continuă transformare digitală.
Această inițiativă reflectă angajamentul Universității din Petroșani de a rămâne la vârful inovației în învățământul superior din România, contribuind activ la modernizarea și adaptarea continuă a comunității academice la cerințele societății digitale contemporane. Prin aceste eforturi, universitatea nu doar că își consolidează poziția de lider în educația superioară, dar și asigură că absolvenții săi vor fi pregătiți să facă față provocărilor și oportunităților dintr-o lume digitalizată în rapidă evoluție.