„Universitãtile sunt factorii de progres si dezvoltare economicã” spune rectorul Universitãtii din Petrosani, prof. univ. dr. ing. Radu Sorin Mihai, care este de pãrere cã institutia de învãtãmânt superior din Valea Jiului poate oferi solutii pentru dezvoltarea economicã a zonei.
Autoritãtile locale din Valea Jiului trebuie sã graviteze în centrul Universitãtii din Petrosani, care poate oferi solutii pentru dezvoltare.
“Suntem în permanentã legãturã cu toti factorii care depind de dezvoltarea Vãii Jiului si a judetului Hunedoara. Avem o colaborare foarte bunã cu Consiliul judetean, cu Prefectura, cu primãriile din Valea Jiului si din judet. Toate aceste lucruri în ideea ca Universitatea din Petrosani sã îsi exercite rolul de coagulare a eforturilor de dezvoltare localã si regionalã. Universitãtile sunt factorii de progres si dezvoltare economicã si am început sã ne exercitãm acest rol în ultimii trei ani si o serie de întâlniri sau contacte au fost realizate la sediul universitãtii sau cu sprijinul universitãtii. Acest rol ni l-am asumat constienti fiind de faptul cã o universitate are capacitatea nu doar de a oferi specialisti pe toate domeniile de activitate, are capacitatea de a atrage investitori în zonã si are capacitatea de a se  adapta prin programa  educationalã la cerintele pietei de muncã. Dacã nu ar fi existat universitatea în Valea Jiului, nici ce avem la momentul de fatã nu s-ar fi putut realiza”, a declarat prof. univ. dr. ing. Radu Sorin Mihai, rectorul Universitãtii Petrosani. Chiar si în aceste conditii, în care la nivel european a fost creatã o platformã  destinatã zonelor miniere aflate în tranzitie, reprezentatii Universitãtii din Petrosani nu au fost chemati la Bruxelles alãturi de reprezentantii primãriilor din Valea Jiului.
Cosmin BACIU