Numai 20 de locuri ar mai fi libere la studiile de licentã ale Universitãtii din Petrosani, însã, si pentru acestea sunt deschise înscrierile, dat fiind faptul cã, mai multi tineri au cerut încã putin timp ca sã îsi valideze înscrierea.
„Noi am ocupat toate locurile la master. Suntem în perioada în care organizãm admiterea la doctorat. La licentã am încheiat. Din cele 640 de locuri am ocupat 620. Mai avem 20 de locuri, dar avem niste dosare în asteptare si eu cred cã, în urmãtoarele douã zile, vom ocupa toate locurile bugetate”, a spus prof. univ dr. habil Sorin Radu, Rectorul universitãtii din Petrosani.
Unele specializãri, însã, au fost extrem de solicitate si aici, profesorii din Universitatea de la Petrosani au atins cifra maximã de scolarizare. „Sunt specializãri care deja au atins pragul maxim al locurilor care ne sunt repartizate, cum ar fi la: Administratie publicã, Asistentã socialã, Ingineria transporturilor si a traficului, dar si Calculatoare. La Adminsitratie Publicã si Asistentã Socialã avem 50 de locuri, toate ocupate, iar la Transporturi – 60 si la Calculatoare 50”, spune Rectorul. Si în acest an, la Universitatea din Petrosani au venit studenti din Republica Moldova, numãrul total al acestora fiind de 70. Toti sunt cazati în campus, iar repartitiile în cãmine au fost deja fãcute.
Diana Mitrache