Universitatea din Petrosani a inaugurat Centrul International Chino-Român de Prevenire a Dezastrelor Miniere

Relatiile internationale stabilite cu institutii academice si asociatii educationale din întreaga lume reprezintã una din activitãtile care confera nu doar un plus de imagine pentru cartea de vizitã a Universitãtii din Petrosani, ci si certe oportunitãti de  colaborare în domeniul academic si de cercetare, care pot asigura o  perspectivã de  dezvoltare suplimentarã.  Activitatea Universitatii din Petrosani continuã sã evolueze prin identificarea de solutii, schimburi  informationale, sustinere, dialog, colaborãri si parteneriate cu numerosi parteneri si institutii în diferite domenii.
Cel mai nou demers în aceastã directie este vizita pe care o delegatie a Universitatii din Petrosani, formatã din prof.univ.dr.ing. Sorin Mihai Radu, Rectorul institutiei de învãtãmânt superior, prof. univ. dr. ing. Roland Moraru, prorector Cercetare Stiintificã si Relatii Internationale si conf.univ.dr.ing. Nicolae Patrascoiu, presedinte al Senatului a efectuat-o, în perioada 10-15 Mai 2019 la Xi’an University of Science and Technology (XUST) din provincia Shaanxi, China.
Consacratã amplificãrii, dezvoltãrii si  concretizãrii relatiilor de colaborare internationalã, vizita a debutat la Yanta Campus printr-un seminar bilateral, în prezenta vice presedintelui XUST, Zhang Weihu si a decanilor colegiilor (facultatilor) de Stiinta si Ingineria Securitatii, Inginerie Miniera si Energie, Inginerie Civila si Arhitectura, Inginerie Mecanica, Geologie si Mediu .Pe parcursul discutiilor s-au evidentiat numerose aspecte de interes comun care  constituie premise deosebit de favorabile pentru dezvoltarea  relatiilor în domeniul educational si al  cercetarii stiintifice.
Unul dintre obiectivele majore ale vizitei a vizat participarea la forumul de cooperare academica si expozitia educationala asociata, intitulat “Silk Road Education Cooperation and Expo: New Era-New Vision”, desfasurat în 11 Mai 2019 la Hilton Hotel din Xi’an, eveniment de maxima importanta din perspectiva posibilitatilor de internationalizare, daca mentionam doar faptul ca participarea a inclus pe lânga Universitatea din Petrosani (singura  participantã din România) si universitati din China, Rusia, Kazahstan, Malaezia, Germania, Uzbekistan, Azerbaidjan, Belarus, Danemarca, Franta, Filipine, Coreea de Sud, Japonia, Singapore, Noua Zeelanda, Thailanda, Italia, Israel si Marea Britanie. Momentul central al zilei a fost reprezentat de inaugurarea de catre Rectorul UP, prof.univ.dr.ing. Sorin-Mihai Radu si Presedintele XUST a Centrului International Chino- Român de Prevenire a Dezastrelor Miniere, o entitate bilaterala de cercetare având ca initiatori Universitatea din Petrosani si XUST, care îsi propune ca în baza expertizei detinute sa dezvolte studii în domeniul minimizarii riscurilor generate de exploatarea în subteran a carbunilor.

S-a convenit ca în baza acordului inter-universitar semnat cu partenerul chinez, sã se initieze acordul ERASMUS PLUS privind mobilitãtile  studentilor si cadrelor didactice si s-a stabilit principiul reciprocitãtii privind publicarea  rezultatelor cercetãrii în revistele editate de cele douã institutii de învãtãmânt superior.
Pe parcursul vizitei s-au desfasurat numeroase alte întâlniri cu membrii ai comunitatii academice din Xi’an University of Science and Technology, s-au vizitat  laboratoare didactice si platforme de cercetare, Centrul Co-operativ de Inovare pentru Securitate si Ecominerit de Carbune, Centrul National de Instruire Practica în Minerit Carbonifer si Ingineria Securitatii, Centrul de Educatie prin Experimente de Simulare Virtuala al Provinciei Shaanxi, Muzeul de Geologie al XUST
În urma acestei vizite s-au conturat câteva directii clare de colaborare între cele douã institutii educationale. Este vorba despre demararea unor programe de schimburi de experientã academicã între studenti si profesori din Petrosani si Xi’an, prin intermediul  programului european Erasmus+. S-a analizat si posibilitatea colaborãrii noastre în ceea ce priveste derularea unor programe de studiu în pregãtirea în ciclul de master si scoala doctoralã a unor  studenti din China la Petrosani, dar si alte elemente comune prin care se va putea colabora în domeniul cercetãrii. S-a manifestat un interes deosebit în demararea cât mai rapida a unor stagii ale masteranzilor si doctoranzilor chinezi la Petrosani.
Urmatoarea etapa de concretizare a directiilor de cooperare inter-institutionala convenite cu acest prilej se va derula în luna septembrie a acestui an, când o  delegatie a Xi’an University of Science and Technology, formata din Lai Xingping – vice-presedintele XUST, Shang Changun – directorul departamentului de Relatii Internationale, Wang Anyi – decanul Facultatii de Comunicatii si Informatii, Lin Haifei – prodecanul Facultatii de Stiinta si Ingineria Securitatii, Zhao Bingchao – prodecanul Facultatii de Inginerie Electrica, Dai Kaiwen – Director al departamentului de Stiinta si Cercetare, Zhu Bin – Director – adjunct al departamentului de Relatii Internationale, va vizita Universitatea din Petrosani.